Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών καταδικάζει απερίφραστα τις ανυπόστατες κατηγορίες του τουρκικού περιοδικού «Gerçek Hayat» εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχου


1 σχόλιο:

  1. Η Ελλάδα οφείλει ΑΜΈΣΩΣ νά απαντά εμπράκτως σέ τέτοια τουρκικά προπαγανδιστικά δημοσιεύματα πού γράφουν ότι 18 Νησιά μας ανήκουν τάχατες στήν Τουρκία επειδή τάχατες δέν αναφέρονται ρητά στήν Συνθήκη τής Λωζάνης καί νά ΜΗΝ αφήνει νά αιωρούνται τέτοια θέματα. Σέ κάθε κίνηση τής Τουρκίας η Ελλάδα οφείλει ΑΜΈΣΩΣ νά ενεργεί γιά νά εξουδετερώνει αυτήν τήν κίνηση. Νά ΜΗΝ αφήνει ούτε "μύγα στό σπαθί της". Μόνο έτσι οι Τούρκοι αντιλαμβά νονται τά πράγματα.
    Νά ΑΠΑΝΤΉΣΩΜΕ καί εμείς ότι τά Νησιά τού Βοσπόρου όπως πχ η Χάλκη είναι Ελληνικά Νησιά καί ότι οι Τούρκοι τά κατέχουν παρανόμως...!!! Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λωζάννης ΔΕΝ αναφέρει ρητά ότι αυτά ανή κουν ξεκάθαρα στήν Τουρκία καί συνεπώς η Ελλάδα διεκδι κεί τήν κατοχή των. Τίποτε νά ΜΗΝ παραμένει αναπάντητο όπως γινόταν μέχρι σήμερα.
    Η μέχρι πρότινος στρατηγική μας τού κατευνασμού αποδει κνύεται ατελέσφορη...!!! Οι Τούρκοι θεωρούν τήν Ελληνι κήν υποχωρητικότητα ως δήθεν φόβον καί γίνονται ακόμη πιό προκλητικοί. Συνεπώς, η στρατηγική αυτή πρέπει νά αλλάξει. Νά αντιγρά ψωμε τό Ισραήλ. Η Ελλάδα οφείλει ΑΜΈΣΩΣ νά γίνει ένα "Ελληνικό Ισραήλ ή αλλιώς ένα Βαλκανικό Ισραήλ''. Επίσης νά βοηθήσει καί ο απόδημος Ελληνισμός νά εξοπλιστεί η Πατρίδα μας τό ταχύτερον δυνατόν προκειμένου νά αυξήσει τήν αποτρεπτικήν της ισχύ. Ας κατανοήσουν επιτέ λους οι γείτονές μας ότι εάν τυχόν επιχειρήσουν εναντίον μας, τότε θά υποστούν καί οι ίδιοι πολύ μεγάλες ζημιές.