Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Jean Richepin, a French poet, novelist and dramatist, SAID about Greece :

Jean Richepin about Greece....


Description

Jean Richepin was a French poet, novelist and dramatist. 
Born: February 4, 1849, Médéa, Algeria
Died: December 12, 1926, Paris, France

The last word that will be heard on planet earth will be……: 

Bury Greece at the depth of 100 meters

Empty all of your museums, all around the world.

Demolish every Greek building from all over the world.

Then erase every Greek word from everywhere.

From your medicine.

Your mathematics (geometry, algebra).

Your physics, chemistry, your astronomy, your politics and your daily life.

Erase mathematics, erase all shapes, turn the triangle into an octagon, turn the straight line to a curve.

 Erase geometry from your buildings, your roads, your games, your cars.

Erase the name of every illness and medicine, erase democracy and politic science.

Erase gravity and turn the world upside down.

Reprogram your satellites so that they have a square orbit.

Rewrite all of your books (because there will be at least one Greek word in each one of them).

Erase from your daily life every Greek word.

Rewrite the Christian gospels, change the name of Jesus Christ because that comes from Greek as well, meaning the one who has the nomination.

Change the shape of every temple (not having the Greek geometry).

Erase Great Alexander.

Erase all of your mythical and historical heroes.

Change your education and the name of History as well.

Change the names of your universities.

Erase your philosophy.

Erase, erase, erase…………

In the end you will say “It can’t be.”

That’s right because afterwards you won’t even be able to form a sentence.

You can’t erase Greece, the Greek, his offer on this planet…

The challenge is still on though!!
 ________________________________

Περιγραφή
Ο Jean Richepin ήταν Γάλλος ποιητής, μυθιστοριογράφος και δραματουργός.
Γεννήθηκε: 4 Φεβρουαρίου 1849, Médéa, Algeria
Πέθανε: 12 Δεκεμβρίου 1926, Παρίσι, Γαλλία

Η τελευταία λέξη που θα ακουστεί στον πλανήτη Γη θα είναι ……:

Θάψτε την Ελλάδα στο βάθος των 100 μέτρων

Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, σε όλο τον κόσμο.

Κατεδαφίστε κάθε ελληνικό κτίριο σε όλο τον κόσμο.

Στη συνέχεια, διαγράψτε κάθε ελληνική λέξη από παντού.

Από τα φάρμακά σας .

Από τα μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα).

Από τη φυσική, τη χημεία, την αστρονομία, τη πολιτική  και την καθημερινή σας ζωή.

Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε όλα τα σχήματα, μετατρέψτε το τρίγωνο σε οκτάγωνο, γυρίστε την ευθεία γραμμή σε καμπύλη.

 Διαγράψτε τη γεωμετρία από τα κτίρια, τους δρόμους, τα παιχνίδια σας, τα αυτοκίνητά σας.

Διαγράψτε το όνομα κάθε ασθένειας και ιατρικής, διαγράψτε τη δημοκρατία και την πολιτική επιστήμη.

Σβήστε τη βαρύτητα και γυρίστε τον κόσμο ανάποδα.

Επαναπρογραμματίστε τους δορυφόρους σας έτσι ώστε να έχουν τετράγωνη τροχιά.

Ξαναγράψτε όλα τα βιβλία σας (γιατί θα υπάρχει τουλάχιστον μία ελληνική λέξη σε καθένα από αυτά).

Διαγράψτε από την καθημερινή σας ζωή κάθε ελληνική λέξη.

Ξαναγράψτε τα χριστιανικά ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Ιησού Χριστού ,γιατί προέρχεται και από τα ελληνικά, που σημαίνει αυτός που έχει την υποψηφιότητα.

Αλλάξτε το σχήμα κάθε ναού (χωρίς την ελληνική γεωμετρία).

Διαγράψτε τον Μ. Αλέξανδρο.

Διαγράψτε όλους τους μυθικούς και ιστορικούς ήρωές σας.

Αλλάξτε την εκπαίδευσή σας  καθώς και το όνομα της Ιστορίας .

Αλλάξτε τα ονόματα των πανεπιστημίων σας.

Διαγράψτε τη φιλοσοφία σας.

Διαγράψτε, διαγράψτε, διαγράψτε …………

Στο τέλος θα πείτε "Δεν είναι δυνατόν!!!".

Σωστά,  γιατί μετά από όλα αυτά δεν θα είστε σε θέση να σχηματίσετε ούτε μια πρόταση!!!

Δεν μπορείτε να διαγράψετε την Ελλάδα, τον Έλληνα, την προσφορά του σε αυτόν τον πλανήτη…

Ωστόσο, η πρόκληση συνεχίζεται !!

(μετάφραση Efenpress)