Σάββατο 30 Μαΐου 2020

>> _WHAT HAS BEEN SAID ABOUT THE GREEK LANGUAGE_

>>>> _ΑΣ ΔΟΎΜΕ ΤΙ ΕΊΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ >>>> ΓΛΏΣΣΑ..._

>>>> _ΚΙΚΈΡΩΝ _(ο ενδοξότερος ρήτωρ της
>>>> αρχαίας Ρώμης):
>>>> "Ει οι θεοί διαλέγονται, τη των
>>>> Ελλήνων γλώττι χρώνται"
>>>>
>>>> HUAN AZIO (Βάσκος γερουσιαστής):
>>>> "Διά την διεθνοποίησιν της
>>>> Ελληνικής γλώσσης μεγάλην έχομεν
>>>> ευθύνην, ως ουκ ούσαν άλλην γλώσσαν
>>>> αυτής ανωτέραν".


>>>> ERRIETA VALTER (Γαλλίδα γλωσσολόγος):
>>>> "Η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη
>>>> στην Ευρώπη που δεν υπέκυψε σε
>>>> καμία κατοχή".
>>>>
>>>> WANDRUSKA (καθηγητής Γλωσσολογίας
>>>> Πανεπ. Βιέννης):
>>>> "Οι ευρωπαϊκές γλώσσες φαίνονται
>>>> ως διάλεκτοι της Ελληνικής".
>>>>
>>>> SAGREDO ΚΑΙ PUHANA (Βάσκοι Ελληνιστές):
>>>> "Η Ελληνική γλώσσα και παιδεία
>>>> αποτελουσι το θεμέλιον του Δυτικού
>>>> πολιτισμού. Πάντες δε Ευρωπαίοι
>>>> οφειλέται της Ελλάδος εσμέν".
>>>>
>>>> M. VENTRIS ('Aγγλος επιστήμων που
>>>> αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική
>>>> γραφή Β'):
>>>> "Η αρχαία Ελληνική γλώσσα ήτο και
>>>> είναι η ανωτέρα όλων των
>>>> παλαιοτέρων και νεωτέρων γλωσσών".
>>>>
>>>> U. WILAMOWITZ (Γερμανός φιλόλογος):
>>>> "Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΦΥΛΉ, ΑΝΩΤΈΡΑ ΚΆΘΕ
>>>> ΆΛΛΗΣ, ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΜΗΤΈΡΑ ΚΆΘΕ
>>>> ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ".
>>>>
>>>> ΒΟΛΤΑΊΡΟΣ (Γάλλος διανοητής):
>>>> "Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει
>>>> κοινή όλων των λαών".
>>>>
>>>> VAR. GOEGER (Γερμανός σοφός):
>>>> "Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός ξεκινά
>>>> από την Ελλάδα".
>>>>
>>>> GOETHE (ο κορυφαίος Γερμανός ποιητής):
>>>> "Η Ελλάδα είναι ο νους και Η ΚΑΡΔΙΆ
>>>> ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΈΝΗΣ".
>>>>
>>>> ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΤΗΣ ΕΣΣΔ,
>>>> "Παγκόσμια Ιστορία":
>>>> "ΧΩΡΊΣ ΤΑ ΘΕΜΈΛΙΑ ΠΟΥ ΈΘΕΣΑΝ ΟΙ
>>>> ΈΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΉΡΧΕ Ο ΝΕΏΤΕΡΟΣ
>>>> ΕΥΡΩΠΑΪΚΌΣ πολιτισμός. Η Ελληνική
>>>> λογοτεχνία είναι η αρχαιότερη της
>>>> Ευρώπης".
>>>>
>>>> HELEN KELLER (η διάσημη τυφλή
>>>> Αμερικανίδα συγγραφέας):
>>>> "Όπως το βιολί είναι το τελειότερο
>>>> μουσικό όργανο, έτσι και η Ελληνική
>>>> γλώσσα".
>>>>
>>>> H.F. KITTO ('Aγγλος καθηγητής
>>>> Πανεπιστημίου):
>>>> "Όλοι οι κλάδοι της λογοτεχνίας και
>>>> της επιστήμης αρχίζουν με τους
>>>> Έλληνες. Η Ελληνική γλώσσα είναι η
>>>> πιο καθαρή και η πιο πλούσια στον
>>>> κόσμο".
>>>>
>>>> IRINA KOVALEVA (Ρωσσίδα καθηγήτρια
>>>> Πανεπιστημίου Μόσχας):
>>>> "Η Ελληνική γλώσσα είναι όμορφη σαν
>>>> τον ουρανό με τ' άστρα".
>>>>
>>>> MAURICE KRUAZE (Γάλλος Ακαδημαϊκός):
>>>> "Οι άνθρωποι θα ανατρέχουν πάντα
>>>> στις πηγές της Ελληνικής κλασσικής
>>>> αρχαιότητας για να δροσιστούν".
>>>>
>>>> FURTVENGLER (καθηγήτρια Πανεπιστημίου
>>>> Βιέννης):
>>>> "Η Ρώμη στάθηκε μία αιώνια πόλη,
>>>> αλλά η Αθήνα είναι κόσμος ολόκληρος".
>>>>
>>>> MARIANNE MCDONALD (η πρωτεργάτις του TLG)
>>>> "Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας
>>>> είναι απαραίτητο θεμέλιο υψηλής
>>>> πολιτιστικής καλλιέργειας".
>>>>
>>>> KARL MARX (ο θεμελιωτής του Μαρξισμού):
>>>> "Οι αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού
>>>> παραμένουν άφθαστα πρότυπα".
>>>>
>>>> BERNARD SHAW (Ιρλανδός συγγραφέας):
>>>> "Αν στη βιβλιοθήκη σας δεν έχετε
>>>> έργα των αρχαίων Ελλήνων
>>>> συγγραφέων, τότε μένετε σ' ένα
>>>> σπίτι χωρίς φως".
>>>>
>>>> MARTIN HEIDEGER (φιλόσοφος):
>>>> "Για τους Έλληνες η ύψιστη προίκα
>>>> τους είναι η γλώσσα τους, στην
>>>> οποία η παρουσία (φιλοσοφικός όρος)
>>>> ως τοιαύτη φθάνει στην εκκάλυψη
>>>> και στην κάλυψη. Όποιος δε μπορεί
>>>> να δει τη δωρεά ενός τέτοιου δώρου
>>>> προς τον άνθρωπο και όποιος δε
>>>> μπορεί ν' αντιληφθεί τον προορισμό
>>>> ενός τέτοιου πεπρωμένου, καθόλου
>>>> δε θ' αντιληφθεί τον λόγο περί του
>>>> προορισμού του είναι, όπως ο
>>>> φυσικός τυφλός δε μπορεί ν'
>>>> αντιληφθεί τι είναι το φως και το
>>>> χρώμα". "ΤΑ ΑΡΧΑΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΕΝ
>>>> ΕΊΝΑΙ ΜΊΑ ΓΛΏΣΣΑ, ΑΛΛΆ "Η ΓΛΏΣΣΑ"".
>>>>
>>>> WERNER HEISENBERG (Γερμανός
>>>> φυσικομαθηματικός-φιλόσοφος):
>>>> "Η θητεία μου στην Ελληνική γλώσσα
>>>> υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική
>>>> μου άσκησις. Στη γλώσσα αυτή
>>>> υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία
>>>> μεταξύ της λέξεως και του
>>>> εννοιολογικού της περιεχόμενου".
>>>>
>>>> MARRIANE MCDONALD (η πρωτεργάτις του TLG):
>>>> "Η Γλώσσα της Ελευθερίας, ο Ένδοξος
>>>> θησαυρός της Ελλάδος, η Δόξα της
>>>> Ελλάδος, ανήκει σε όλους μας και
>>>> έχει διαμορφώσει την επιστημονική
>>>> και λογοτεχνική κληρονομιά του
>>>> Δυτικού Κόσμου. [...] Η ιστορία της
>>>> Ελληνικής γλώσσας αποτελεί την
>>>> ιστορία της φιλοσοφικής και
>>>> πολιτιστικής εξέλιξης του
>>>> ανθρώπου της Δύσης. Από όλα τα
>>>> ανθρώπινα δημιουργήματα, η
>>>> Ελληνική γλώσσα είναι το
>>>> καταπληκτικότερο. Η γνώση της
>>>> Ελληνικής γλώσσας, της ζωής και των
>>>> σχέσεων στις οποίες οι Έλληνες
>>>> εξέφρασαν τη σκέψη τους και τα
>>>> αισθήματά τους, είναι ουσιαστικά
>>>> αντιπροσωπευτικά στοιχεία για
>>>> έναν υψηλό πολιτισμό. Δεν υπάρχει
>>>> πιο όμορφη γλώσσα από την Ελληνική.
>>>> Έχει διατηρήσει την ομορφιά της
>>>> μέσα στους αιώνες, όχι μόνο με τη
>>>> μορφή και τους ήχους της, αλλά και
>>>> με τις ηθικές ιδέες που εκφράζει.
>>>> [...] Οι Έλληνες μας έδωσαν το χρυσό
>>>> μέτρο και τη χρυσή τους γλώσσα. [...]
>>>> Η Ελληνική γλώσσα πρέπει να
>>>> διαιωνιστεί ως πολύτιμος και
>>>> ωραίος θησαυρός. [...] Πρέπει να
>>>> ξεκινήσουμε μία νέα σταυροφορία
>>>> για την υπεράσπιση της Ελληνικής
>>>> γλώσσας και τη διατήρηση της
>>>> ιστορικής μνήμης του παρελθόντος.
>>>> Η Ελληνική γλώσσα είναι ένα γερό
>>>> κτίσμα όσο ο Παρθενώνας. [...] Ας
>>>> εργαστούμε όλοι μαζί για να
>>>> λαμπρύνουμε το θησαυρό της
>>>> Ελληνικής Γλώσσας και να τον
>>>> κάνουμε κτήμα προσιτό σε όλον τον
>>>> κόσμο".
>>>>
>>>> G. MURRAY (καθηγητής της Ελληνικής
>>>> Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της
>>>> Οξφόρδης):
>>>> "Η Ελληνική είναι η τελειότερη
>>>> γλώσσα. Συχνά διαπιστώνει κανείς
>>>> ότι μία σκέψη μπορεί να διατυπωθεί
>>>> με άνεση και χάρη στην Ελληνική,
>>>> ενώ γίνεται δύσκολη και βαριά στην
>>>> Λατινική, Αγγλική, Γαλλική ή
>>>> Γερμανική. Είναι η τελειότερη
>>>> γλώσσα επειδή εκφράζει τις σκέψεις
>>>> των τελειότερων ανθρώπων".
>>>>
>>>> T.L. HEATH (Βρετανός μαθηματικός):
>>>> "Η Ελληνική γλώσσα προσφερόταν
>>>> κατά εξαιρετικό τρόπο ως όχημα της
>>>> επιστημονικής σκέψεως. Ένα από τα
>>>> κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας
>>>> του Ευκλείδη είναι η θαυμαστή
>>>> ακρίβεια. Η γλώσσα των Ελλήνων
>>>> είναι επίσης θαυμασίως περιεκτική.
>>>> Στον Αρχιμήδη, στον Ήρωνα, στον
>>>> Πτολεμαίο και στον Πάππο θα βρούμε
>>>> πραγματικά πρότυπα περιεκτικών
>>>> δηλώσεων".
>>>>
>>>> HUAN PUHANA ARZA (Βάσκος Ελληνιστής):
>>>> "Η της Ελληνικής γλώσσης σαφήνεια,
>>>> η τελειότης, η ελασιμότης και
>>>> πλούτος τοσούτοι εισίν ή πάσας
>>>> άλλας γλώσσας υπερίσχυκε και ικανή
>>>> του δημιουργείν και αναπτύσσειν
>>>> τοσούτον πολιτισμόν ή πάσαι άλλαι
>>>> ήττονές εισίν, αλλ' αφειλέται αυτής".
>>>>
>>>> M. VENTRIS:
>>>> "Η αρχαία Ελληνική γλώσσα είχε
>>>> ανωτερότητα και εξακολουθεί να
>>>> έχει απέναντι σε όλες τις νεώτερες
>>>> γλώσσες και, γιατί όχι, απέναντι σε
>>>> όλες τις λατινικές, γερμανικές ή
>>>> σλαβικές. Αυτό το εργαλείο είναι το
>>>> τελειότερο πνευματικό εργαλείο
>>>> που σφυρηλάτησε ποτέ η ανθρώπινη
>>>> νόησις".
>>>>
>>>> JEAN BOUFFARTIGUE KAI ANNE-MARIE DELRIEU (Γάλλοι
>>>> λεξικογράφοι):
>>>> "Μακρινή πηγή του πολιτισμού μας η
>>>> Ελλάδα, βρίσκεται ζωντανή μέσα
>>>> στις λέξεις που λέμε. Σχηματίζει
>>>> κάθε μέρα τη γλώσσα μας. Οι βάσεις
>>>> και ο εξοπλισμός του επιστημονικού
>>>> λεξιλογίου ήρθαν από την Ελλάδα,
>>>> ακόμα και στην αρχαιότητα. Τα
>>>> δάνεια όμως εξακολούθησαν, και όχι
>>>> μόνο από συνήθεια. Συνέχισαν, διότι
>>>> η Ελληνική γλώσσα προσφέρεται με
>>>> αξιοθαύμαστο τρόπο, πολύ
>>>> περισσότερο από ό,τι η Λατινική,
>>>> για την δημιουργία των λέξεων
>>>> ανάλογα με τις ανάγκες.
>>>> Η Ελληνική γλώσσα δεν παρείχε πια
>>>> αρκετές λέξεις για τον αυξανόμενο
>>>> αριθμό νέων εννοιών. Παρουσιάστηκε
>>>> τότε η ιδέα να χρησιμοποιηθούν οι
>>>> μέθοδοι που εφάρμοζαν οι Έλληνες
>>>> για να αυξάνουν το λεξιλόγιό τους.
>>>> Η δομή της γλώσσας τους τούς
>>>> επέτρεπε να συνθέτουν λέξεις μ'
>>>> έναν τρόπο απλό και
>>>> αποτελεσματικό. Τους μιμήθηκαν
>>>> κατασκεύασαν μία νέα λέξη, την
>>>> οποία μετέτρεψαν στη γλώσσα τους
>>>> (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά,
>>>> ιταλικά). Η μίμηση τις πιο πολλές
>>>> φορές είναι πετυχημένη, διότι οι
>>>> κατασκευαστές Ελληνικών λέξεων
>>>> είναι εξαίρετοι Ελληνιστές".
>>>>
>>>> H.F. KITTO (Βρετανος καθηγητής
>>>> Πανεπιστημίου Bristol):
>>>> "Είναι στη φύση της Ελληνικής
>>>> γλώσσας να είναι ακριβής, καθαρή
>>>> και σαφής. Η ασάφεια και η έλλειψη
>>>> άμεσης ενοράσεως, που χαρακτηρίζει
>>>> μερικές φορές τα Αγγλικά, καθώς και
>>>> τα Γερμανικά, είναι εντελώς ξένες
>>>> στην Ελληνική γλώσσα. Μαζί με αυτή
>>>> τη σαφήνεια και τη δημιουργικότητα
>>>> και τη σοβαρότητα, βρίσκουμε
>>>> επίσης ευαισθησία και άψογη
>>>> κομψότητα".
>>>>
>>>> ALBERT ZURSEN:
>>>> "Δε μπορεί κανείς ν' αναφερθεί στα
>>>> Ελληνικά γράμματα, χωρίς να
>>>> αναφέρει ότι και η ίδια η γλώσσα,
>>>> μία από τις ωραιότερες απ' όσες
>>>> μίλησαν πoτέ οι άνθρωποι,
>>>> εξακολουθεί να ζει και σήμερα στην
>>>> επιστημονική ορολογία της εποχής
>>>> μας, παρέχοντάς μας μία αστείρευτη
>>>> πηγή νέων όρων".
>>>>
>>>> W. THOMPSON (καθηγητής Φυσικής Ιστορίας
>>>> στο Πανεπιστήμιο St. Andrews):
>>>> "Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι τα
>>>> Ελληνικά δε χρειάζονται. Πράγματι,
>>>> υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους
>>>> τα Ελληνικά δε θα μπορούσαν να
>>>> κάνουν τίποτα. Υπάρχουν όμως και θα
>>>> εξακολουθήσουν να υπάρχουν πολλοί
>>>> άλλοι, που στην Ελληνική σοφία και
>>>> στην γλυκιά Ελληνική γλώσσα
>>>> ανακαλύπτουν κάτι που το έχουν
>>>> ανάγκη και που χωρίς αυτό θα
>>>> ένιωθαν στ' αλήθεια φτωχοί: κάτι
>>>> που είναι σαν ραβδί στο χέρι, φως
>>>> στο μονοπάτι, φάρος-οδηγός... Και
>>>> όταν κάποιος τους ρωτήσει για ποιό
>>>> λόγο ασχολούνται με την Ελληνική
>>>> γλώσσα, το πιθανότερο είναι ότι θα
>>>> μείνουν άφωνοι μπροστά στην
>>>> τερατώδη ύβρη της ερωτήσεως και ο
>>>> λόγος της αφοσιώσεώς τους θα
>>>> μείνει για πάντα κρυμμένος από τον
>>>> ερωτώντα".
>>>>
>>>> EDWARD GIBBON (Βρετανός ιστορικός):
>>>> "Οι Βυζαντινοί εξακολουθούσαν να
>>>> κατέχουν το χρυσό κλειδί που
>>>> μπορούσε να ξεκλειδώνει τους
>>>> θησαυρούς της αρχαιότητος: τη
>>>> μουσική και την πλούσια Ελληνική
>>>> γλώσσα που δίνει ψυχή στα
>>>> αντικείμενα των αισθήσεων και σώμα
>>>> στις αφηρημένες έννοιες της
>>>> φιλοσοφίας".
>>>>
>>>> MARY SHELLEY:
>>>> "Η γλώσσα των Ελλήνων, σε ποικιλία,
>>>> απλότητα, ευλυγισία και πιστότητα
>>>> ξεπερνά κάθε άλλη".
>>>>
>>>> JOHANN WOLFGANG VON GOETHE:
>>>> "'AΚΟΥΣΑ ΣΤΟΝ 'AΓΙΟ ΠΈΤΡΟ ΤΗΣ ΡΏΜΗΣ
>>>> ΤΟ ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΏΣΣΕΣ. Η
>>>> ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΞΕΧΏΡΙΣΕ, ΆΣΤΡΟ ΛΑΜΠΕΡΌ
>>>> ΜΈΣΑ ΣΤΗ ΝΎΧΤΑ.