Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Οι στρατιωτικοί προειδοποιούσαν χρόνια τις κυβερνήσεις για τα όσα σήμερα κάνει η Τουρκία-Κ.Γκίνης