Σάββατο 25 Ιουλίου 2020

Επίκαιρη συμβουλή!


Ο Θουκυδίδης, δεκαοκτώ φορές μετά - Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online
"έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον αλλά δαπάνης.....πορισώμεθα ουν πρώτον αυτήν, και μη τοις ξυμμάχων λόγοις πρότερον επαιρώμεθα."

Δηλ.
"Ο πόλεμος δεν είναι τόσο υπόθεση όπλων όσο οικονομικών μέσων....Ας τα βρούμε λοιπόν πρώτα αυτά και ας μην παρασυρόμαστε πρόωρα από τα λόγια των συμμάχων.".

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Α 83,2.

Επίκαιρη συμβουλή κυρίως όσον αφορά τα λόγια των συμμάχων!