Σάββατο 22 Αυγούστου 2020

Ευγλωττότερος όποιουδήποτε γραπτού κειμένου ! Ξεπέρασε και τους Σπαρτιάτες.