Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Γράμμος, Βίτσι και Πανδημία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
    Γνωρίζεται στα μέλη της Ενώσεως ότι προς το παρόν υφίστανται περιορισμοί στις εξωτερικές συναθροίσεις λόγω πανδημίας. Στις Περιφέρειες Ηπείρου  και Δυτ. Μακεδονίας οι  συναθροιζόμενοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 100 άτομα
    Το ΔΣ της ΕΑΑΣ σεβόμενο  τα κυβερνητικά μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της υγειονομικής κρίσης αλλά και πιστό  στην ιστορία και τις παραδόσεις της αποφάσισε :

        1. Την τέλεση των επετειακών μνημοσύνων υπέρ πεσόντων του Ελληνικού Στρατού στο Γράμμο και στο Βίτσι την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020, όπως έχει προγραμματιστεί.
        2. Την υποδοχή των επισήμων προσκεκλημένων στους χώρους των τελετών. Τον Πρωθυπουργό θα εκπροσωπήσει ο ΥΦΕΘΑ Σγος ε.α. κ. Αλκιβιάδης Στεφανής.
        3. Τη συμμετοχή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του ΔΣ της Ενώσεως με κατανομή και στις δύο εκδηλώσεις.
        4. Τη συμμετοχή μικρής αντιπροσωπείας μελών από την Αθήνα στον Γράμμο.
        5. Τη συμμετοχή μελών του Παραρτήματος Ιωαννίνων για το Γράμμο και των Παραρτημάτων Καστοριάς και Φλωρίνης για το Βίτσι με μέσα αναλόγων των συμμετοχών.
    Με τον τρόπο αυτό επιτελούμε το καθήκον μας και τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα μεριμνώντας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
    Για κάθε νεώτερο θα σας ενημερώνουμε.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ