Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο μύθος του 10%

 Αξιότιμε κ. συνάδελφε,


σας ευχαριστώ για την αναλυτική ανάπτυξη των απόψεών σας για τον "μύθο του 10%".

Αν απορείτε, γιατί ευφυείς άνθρωποι επιμένουν στον ευρέως διαδεδομένο και διαιωνιζόμενο μύθο του 10%, η απάντηση στην τυχόν απορία σας βρίσκεται στην απάντηση που σας δίνουν αυτοί οι ευφυείς άνθρωποι, τους οποίους ματαίως προσπαθείτε να πείσετε ότι είναι μύθος η άποψη ότι γίνεται ενεργός χρήση μόνο του 10%  του δυναμικού του ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτή την απάντηση που σας δίνουν οι ευφυείς άνθρωποι την αναφέρετε σ' αυτό το ίδιο το μήνυμά σας και είναι η εξής:

«Και τι δεν θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αν βρίσκαμε τρόπο να χρησιμοποιήσει όλον τον εγκέφαλό του, όλο του το δυναμικό, και να αυξήσει, έτσι, σε εκθετικό βαθμό τις νοητικές του ικανότητες».

Προσέξτε, σας παρακαλώ, τι σας λένε παρατάσσοντας τη μια δίπλα στην άλλη τις παρακάτω δύο φράσεις, εκ των οποίων η δεύτερη είναι επεξηγηματική της πρώτης. Οι δύο φράσεις είναι οι εξής:

"...να χρησιμοποιήσει όλον τον εγκέφαλό του, όλο του το δυναμικό...".

Ουσιαστικά εκφράζουν την ελπίδα τους να καταστεί εν ενεργεία αυτό που βρίσκεται εν δυνάμει στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Και θεωρούν ότι η παρούσα ενεργοποίηση αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό του δυναμικού του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Αντίθετα ή μάλλον άσχετα με αυτή την ελπίδα-αναζήτηση της μέγιστης ενεργοποίησης του εγκεφαλικού δυναμικού, όλα τα επιχειρήματα των οποίων γίνεται επίκληση για να να διαψευσθεί-ακυρωθεί δήθεν αυτή η αναζήτηση για μετατροπή του εν δυνάμει σε εν ενεργεία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, αναφέρονται σε μια "ογκομετρική" και όχι μια δυναμική αντίληψη του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Οι ευφυείς άνθρωποι που αναζητούν-ελπίζουν την πλήρη ενεργοποίηση του εγκεφαλικού δυναμικού δεν ισχυρίζονται ότι μόνο το 10% του εγκεφάλου λειτουργεί και ότι δήθεν το υπόλοιπο 90% είναι αδρανές. Επομένως όλα αυτά τα "επιστημονικά" επιχειρήματα περί μετρήσεων και εγκεφαλικών απεικονίσεων του συνολικού εγκεφάλου, ο οποίος βρίσκεται σε όλα του τα τμήματα ενεργός στον ξύπνιο ή στον ύπνο, δεν αφορούν την αναζήτηση-ελπίδα-αίτημα για πλήρη ενεργοποίηση του εγκεφαλικού δυναμικού.

Δεδομένης της πλαστικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου και της ικανότητάς του να διορθώνει και να δημιουργεί νέα νευρωνικά δίκτυα κυκλώματα και διασυνδέσεις μεταξύ υπαρχόντων δικτύων και κυκλωμάτων, υπάρχουν δυνατότητες ενεργοποίησης νέων και βελτίωσης ήδη ενεργοποιημένων εγκεφαλικών δυνατοτήτων, μέσω σωματικής και πνευματικής άσκησης, όσον αφορά την αντίληψη, τη μνήμη, τη συνδυαστική ικανότητα γνώσεων και παραστάσεων, την αφηρημένη σκέψη, την υπολογιστική ικανότητα, τη συναισθηματική σταθερότητα και ισορροπία, την ικανότητα πρόβλεψης, την ενσυναίσθηση κ.λπ..

Ίσως κάποτε η κβαντική φυσική να συμβάλει ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου

ΥΓ. Όσον αφορά το ποσοστό 10% μη το παίρνετε απολύτως της μετρητής, διότι το 100% της ενεργοποίησης του εγκεφαλικού δυναμικού είναι ακόμη μέγεθος απροσδιόριστο. Το 10% εκφράζει με έμφαση τη συναίσθηση της παρούσας ανεπάρκειας ενεργοποίησης του εγκεφαλικού δυναμικού.     Παραθέτοντας από dinop@vet.auth.gr:

> Ο μύθος του 10%
>
> Το ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10%, ή και ακόμη λιγότερο, του
> εγκεφάλου μας, είναι ένας ευρέως διαδεδομένος και διαιωνιζόμενος
> λαϊκός μύθος (o μύθος του 10% του εγκεφάλου, the 10 percent of the
> brain myth), παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των ειδικών
> επιστημόνων. Προσωπικά, το έχω επισημάνει πολλές φορές σε, κατά τα
> άλλα, ευφυείς ανθρώπους, οι οποίοι, ωστόσο, συνεχίζουν με ακόμη
> μεγαλύτερο ζήλο να χρησιμοποιούν το ίδιο επιχείρημα. «Και τι δεν θα
> μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος αν βρίσκαμε τρόπο να χρησιμοποιήσει όλον
> τον εγκέφαλό του, όλο του το δυναμικό, και να αυξήσει, έτσι, σε
> εκθετικό βαθμό τις νοητικές του ικανότητες». Αν και έχουμε ακόμη
> πολλά να μάθουμε για βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες, είναι γνωστό
> ότι κάθε εγκεφαλική περιοχή επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία, καμία
> περιοχή δεν είναι ανενεργή -ο εγκέφαλος φαίνεται να λειτουργεί με το
> 100% των δυνατοτήτων του.
> Ο μύθος του 10% του εγκεφάλου οφείλεται μάλλον σε παρεξήγηση ή
> λανθασμένη ερμηνεία των νευρολογικών ευρημάτων του τέλους του 19ου
> και των αρχών του 20ού αιώνα. Παραδείγματος χάριν, οι λειτουργίες
> πολλών εγκεφαλικών περιοχών, ιδιαίτερα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων,
> είναι τόσο πολύπλοκες, ώστε τα συμπτώματα μίας κάκωσης να είναι
> ανεπαίσθητα, και οι πρώτοι νευρολόγοι να αναρωτιούνται για το ποιες
> λειτουργίες εξυπηρετούν οι περιοχές αυτές. Την εποχή εκείνη
> θεωρήθηκε, επίσης, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων του
> εγκεφάλου είναι τα νευρογλοιακά κύτταρα, για τα οποία ήταν γνωστά
> ελάχιστα πράγματα. Επικρατούσε, μάλιστα, η άποψη ότι αποτελούν είδος
> «κόλλας» (συνδετικού ιστού) που απλώς συγκρατεί τα νευρικά κύτταρα
> μεταξύ τους (σε αντίθεση με τις αποδιδόμενες στα νευρογλοιακά κύτταρα
> σήμερα πολλές και εξαιρετικά σημαντικές λειτουργίες, χωρίς τις οποίες
> οι νευρώνες θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κανονικά).
> Ο Beyerstein χρησιμοποίησε αρκετά επιχειρήματα για να αντικρούσει τον
> μύθο του 10%. Τα επιχειρήματα αυτά, ελαφρώς τροποποιημένα και με
> κάποιες προσθήκες, είναι τα ακόλουθα:
> 1.        Αν χρησιμοποιείται μόνο το 10% του εγκεφάλου, τότε η κάκωση των
> περιοχών που δεν χρησιμοποιούνται δεν θα έβλαπτε την απόδοσή του.
> Αντιθέτως, δεν υπάρχει περιοχή του εγκεφάλου η οποία θα υποστεί
> κάκωση χωρίς η κάκωση αυτή να συνοδεύεται από μικρότερη ή μεγαλύτερη
> απώλεια ικανοτήτων.
> 2.        Τομογραφίες του εγκεφάλου αποδεικνύουν ότι ανεξάρτητα από το τι
> κάνει κάποιος, όλες οι περιοχές του εγκεφάλου είναι περισσότερο ή
> λιγότερο ενεργές, αλλά δεν υπάρχει περιοχή του εγκεφάλου η οποία να
> είναι απολύτως ανενεργή.
> 3.        Ο εγκέφαλος είναι ενεργοβόρο όργανο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση
> οξυγόνου και γλυκόζης (το μόνο «καύσιμο» που «καίνε» τα νευρικά
> κύτταρα για να λειτουργήσουν). Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο εγκέφαλος
> απαιτεί το 20-25% περίπου της ενέργειας που χρειάζεται το σώμα
> -περισσότερη ενέργεια από οποιοδήποτε άλλο όργανο-, παρότι το βάρος
> του είναι μόλις το 2% του βάρους του σώματος. (Swaminathan, 2008). Αν
> το 90% του εγκεφάλου ήταν αχρείαστο, θα υπήρχε μεγάλο εξελικτικό
> πλεονέκτημα για άλλα είδη με μικρότερο και πιο αποτελεσματικό
> εγκέφαλο, και η φυσική επιλογή θα είχε εξαλείψει έναν
> αναποτελεσματικό και με μεγάλο κόστος λειτουργίας εγκέφαλο. Εξάλλου,
> είναι απίθανο ότι ένας εγκέφαλος με τόση περιττή ύλη θα είχε
> αναπτυχθεί και εξελιχθεί αρχικά, με δεδομένο τον μεγάλο κίνδυνο
> δυστοκιών και θανάτων κατά τον τοκετό λόγω του μεγάλου εγκεφάλου και,
> συνεπώς, του μεγάλου κρανίου (Rosenberg, 1992). Πράγματι, θα υπήρχε
> μεγάλη πίεση επιλογής ενάντια σε έναν τόσο μεγάλο εγκέφαλο αν
> χρησιμοποιούνταν μόνο το 10%.
> 4.        Με απεικονιστικές τεχνικές αποκαλύπτεται ότι ακόμη και κατά τη
> διάρκεια του ύπνου όλα τα μέρη του εγκεφάλου παρουσιάζουν
> δραστηριότητα. Μόνο στις περιπτώσεις σοβαρής κάκωσης ο εγκέφαλος
> παρουσιάζει «σιωπηλές» περιοχές.
> 5.        Ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί ως μία μάζα, αλλά έχει πολλές διακριτές
> περιοχές που επεξεργάζονται διαφορετικού είδους
> ερεθίσματα-πληροφορίες. Μετά από δεκαετίες χαρτογράφησης των
> λειτουργιών του εγκεφάλου δεν έχει ακόμη βρεθεί έστω και μία περιοχή
> που να μην έχει τη δική της λειτουργία.
> 6.        Οι ερευνητές είναι σήμερα σε θέση να εισάγουν ένα μικροσκοπικό
> ηλεκτρόδιο στον εγκέφαλο και να επηρεάσουν τη λειτουργία ενός μόνο
> νευρικού κυττάρου. Η τεχνική αυτή θα είχε αποκαλύψει το 90% των
> κυττάρων τα οποία υποτίθεται ότι δεν χρησιμοποιούνται.
> 7.        Τα νευρικά κύτταρα που δεν έχουν λειτουργικές συνάψεις και δεν
> χρησιμοποιούνται έχουν την τάση να εκφυλίζονται. Το νεκροτομικό υλικό
> θα είχε αποκαλύψει την εκτεταμένη εκφύλιση σε έναν υγιή εγκέφαλο, αν
> το 90% των νευρώνων ήταν ανενεργό.
>
>
> Θανάσης Ντινόπουλος

>