Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Επετειακή Εκδήλ. ΕΜΣ, 11/11/2020 - Ομιλία Δντή Εθν. Ιδρ. «Ελ. Κ. Βενιζέλος», κ. Νικ. Εμμ. Παπαδάκη