Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

“Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ελληνισμού”


– Σύγγραμμα του Δημητρίου Κ. Κουγιουμτζόγλου

Ενσωματωμένη εικόνα

Στο σύγγραμμα αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά μια συστηματική καταγραφή και αποτύπωση της αλεξάνδρειας μνήμης του ελληνισμού διαχρονικά, από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα, μέσα από τις γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα, την τέχνη, τη λογοτεχνία, τις παραδόσεις και τις ποικίλες ακόμη αναφορές των Ελλήνων. Διερευνώνται και καταγράφονται οι κοινοί τόποι πρόσληψης της μορφής του ανεξαρτήτως εποχής και αποτυπώνονται σε πίνακες και χάρτες κάποιες από αυτές τις καταγραφές. Παράλληλα, καταγράφεται πιο συνοπτικά η πρόσληψη του Αλέξανδρου και από ορισμένους άλλους λαούς και εντοπίζονται κοινά μοτίβα, στο πλαίσιο της οικουμενικότητας του ελληνισμού και του διαλόγου των πολιτισμών.

Χαίροισθε, Υγιαίνοιτε, Έρρωσθε

Δημοσθένης ο Μακεδών