Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα σχολικά βιβλία!

 

 Περαστικά μας!
Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γραφεί σε κάθε σημείο από αυτά που θα "διορθωθούν", αλλά μπορούμε να περιμένουμε το χειρότερο!

Με την διάθεση απόλυτης υποταγής που μας δέρνει, σε κανένα χρόνο θα "διορθώσουμε" τα περί συνόρων της Ελλάδας προς βορρά, προς ανατολάς...

Και να πω ότι μαθαίναμε πως το ίδιο συνεπείς είναι και οι γείτονές μας με την τήρηση της Συμφωνίας...

Γ. ΠαπαγιάννηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ 

------- 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

Πληροφορίες : Ε. Παναγιωτοπούλου 

 : Β.Σούρμπης, Χ.Τουρούκης 

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  

Email : deae1@minedu.gov.gr  

Τηλέφωνο : 210 344 2190, 2577,3797 

 Βαθμός Ασφαλείας: 

 Να διατηρηθεί μέχρι: 

 Βαθμός Προτεραιότητας:  ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 

 Μαρούσι, 17/12/2020  Αρ. πρωτ. 171493/Δ3 

ΠΡΟΣ

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ &  

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

3)ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

4)ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(μέσω των Π.Δ.Ε.) 

 5) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. (μέσω των   οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα σχολικά βιβλία» 

ΣΧΕΤ: α) το με αριθμ. πρωτ. 4574 - 05/11/2020 έγγραφο του ΙΤΥΕ"Διόφαντος" 

 β) το με αριθμ. πρωτ. 4575- 05/11/2020 έγγραφο του ΙΤΥΕ"Διόφαντος" 

 γ) το με αριθμ. πρωτ. 4576 - 05/11/2020 έγγραφο του ΙΤΥΕ"Διόφαντος" 

 δ) το με αριθμ. πρωτ. 4577 - 05/11/2020 έγγραφο του ΙΤΥΕ"Διόφαντος" 

 Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Σχολικά Βιβλία σας ενημερώνουμε πως οι προτεινόμενες διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στα ψηφιακά αρχεία των σχολικών βιβλίων και έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)  του Ψηφιακού Σχολείου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αντίστοιχα ως εξής: 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε.) 

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί που διορθώθηκαν είναι οι παρακάτω: 

19-0114 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Δ-Ε 

19-0115 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Δ-Ε 

19-0116 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Γ' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Δ-Ε 

19-0117 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Δ-Ε 

19-0165 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Δ-Ε 

19-0166 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Δ-Ε 

19-0168 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Δ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Δ-Ε 

19-0169 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Δ-Ε 

19-0170 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Δ-Ε 

26-0179 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0180 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0181 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Γ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0182 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Δ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β

26-0183 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Ε' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0184 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ ΣΤ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0185 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Ζ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0186 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Η' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Β 

26-0187 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 28- Αμβ.Γ-Β 26-0188 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 28- Αμβ.Γ-Β 26-0228 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Β 

26-0229 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Β' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Β 

26-0230 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Γ' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Β 

26-0231 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΤΟΜΟΣ Δ' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Β 

26-0232 ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) - ΤΟΜΟΣ Α' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Β 26-0263 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Ζ' - ARIAL BOLD 28-Αμβ.Γ-Γ 

26-0315 ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΤΟΜΟΣ Δ' - ARIAL BOLD 18-Αμβ.Γ-Γ 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (αφορά και τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε.) 

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί που διορθώθηκαν είναι οι παρακάτω: 

10-0022-Εικαστικά Α΄& Β΄ Δημοτικού 

10-0027-Εικονογραφημένο Λεξικό Α΄, Β΄ & Γ΄ Δημοτικού 

10-0078-Αγγλικά Δ΄ Δημοτικού 

10-0103-Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού 

10-0104-Αγγλικά Ε΄ Δημοτικού (Τετρ. Εργασιών ) 

10-0108-Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Τετράδιο Εργασιών) 

10-0109-Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού (Βιβλίο Δασκάλου) 

10-0147-Αγγλικά Στ΄ Δημοτικού 

10-0153-Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού 

10-0154-Γεωγραφία Στ΄ Δημοτικού 

10-0194-Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού 

10-0204-Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Στ ΄Δημοτικού 

Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα σχολικά βιβλία έχει αναρτηθεί αναλυτικός κατάλογος με τις διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος  ( https://publications.cti.gr/ ) και θα σταλθεί ηλεκτρονική ενημέρωση στις σχολικές μονάδες. 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (αφορά και τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε.) 

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί που διορθώθηκαν είναι οι παρακάτω: 

21-0044-Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) 

21-0047-Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) 

21-0074-Γεωλογία- Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου 

21-0075-Γεωλογία- Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου (Τετράδιο εργασιών) 

21-0109-Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) 

21-0112-Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) 

21-0151-Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

21-0165-Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου 

21-0184-Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου 

22-0020-Έκφραση- Έκθεση Θεματικοί Κύκλοι Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου 

Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα σχολικά βιβλία έχει αναρτηθεί αναλυτικός κατάλογος με τις διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος  ( https://publications.cti.gr/ ) και θα σταλθεί ηλεκτρονική ενημέρωση στις σχολικές μονάδες.

Επαγγελματική Εκπαίδευση (αφορά και τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.) 

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί που διορθώθηκαν είναι οι παρακάτω: 

24-0004-Αγγλικά Β΄ & Γ΄ ΕΠΑΛ 

24-0006-Ιστορία Α΄ ΕΠΑΛ 

24-0017-Ναυτιλιακές Γνώσεις τάξη A΄ ΕΠΑΛ 

24-0196-Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου Γ΄ ΕΠΑΛ 

24-0466-Τουριστική Γεωγραφία Γ΄ ΕΠΑΛ 

24-0493-Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα Γ΄ΕΠΑΛ 

Για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών στα σχολικά βιβλία έχει αναρτηθεί αναλυτικός κατάλογος με τις διορθώσεις/προσθήκες/αλλαγές στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ – Διόφαντος  ( https://publications.cti.gr/ ) και θα σταλθεί ηλεκτρονική ενημέρωση στις σχολικές μονάδες. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε ΚΑΙ Δ.Ε. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ της 

Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευγενία Παναγιωτοπούλου

Εσωτερική Διανομή

Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ,Τμήμα Α΄ 

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΣ