Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Τα 3.000 σοβιετικά κανόνια του ΔΣΕ… Το μεγάλο, άθλιο ψέμα του Ζαχαριάδη