Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

Διερεύνησις των…”Διερευνητικών” από τον Ι.Μάζη – Γιατί βιαζόμαστε;

 


Υπό Ι. Θ. Μάζη, Καθηγητού Γεωπολιτικής ΕΚΠΑ

REAL NEWS, Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 (Κύριο άρθρο).

α. Περί διπλωματικών μεθόδων παρατηρήσεις.

Υπό ελαφρώς αδιευκρινίστους διπλωματικάς συνθήκας αναφορικώς με τον ορισμόν των, την ενδεκάτην τρέχοντος πληροφορήθημεν δια της… συνήθους οδού (δηλαδή δια χειλέων του τούρκου ΥΠΕΞ…!) ότι η Τουρκία έχει απευθύνει πρόσκλησιν (;) προς την Ελλάδα δια την έναρξιν των “Διερευνητικών”! Εμεσολάβησε μία ελαφρώς, δυσμετάφραστος ελληνική φράσις περί “θηλέων παρανύμφων” (τις… “Κουμπάρες”) από πλευράς του έλληνος Πρωθυπουργού, μία διάψευσις περί του τοιούτου από πλευράς ΥΠΕΞ (!) και περί την πρώιμον εσπέραν της ιδίας ημέρας -ώ του θαύματος!-εβεβαιώθη η ημερομηνία της 25ης/01/2021 ως ημερομηνία ενάρξεως των “Διερευνητικών” με παράλληλον ανακοίνωσιν και της επανενάρξεως των συζητήσεων των ΜΟΕ (ο Θεός να βάλει το χέρι του) μεταξύ των ΓΕΕΘΑ των δύο χωρών!

Αχρείαστος τραγέλαφος ο οποίος εκθέτει το Μέγαρον Μαξίμου αλλά και το…απληροφόρητον, δια πολλοστήν φοράν, ελληνικόν ΥΠΕΞ και τα στελέχη του. Οι ανορθόδοξοι αυτοί “διπλωματικοί διάδρομοι” κατέστησαν πλέον “κανονικότης” δια την Αθήνα, ήδη από του Ιουλίου του 2020 εν Βερολίνω, και οφείλομεν να τους συνηθίσομεν, δυστυχώς. Αλλά κάτι μας αποκαλύπτουν: την παντελή έλλειψιν διπλωματικού σχεδιασμού ήτις υποφώσκει εις την ημετέραν “χώραν της φαιδράς πορτοκαλέας” και μάλιστα δια ζητήματα άκρως ευαίσθητα δια την γεωπολιτικήν της ύπαρξιν και μακροημέρευσιν. 

β. Περί σπουδής των Αθηνών ερωτήματα.

1) Διατί όμως σπεύσαμε ως Αθήνα, ενώ ακόμη η Αμμόχωστος είναι εις χείρας των Τούρκων εργολάβων και “πικ-νικιαζόντων” τούρκων ψευδο-επισήμων; Μήπως επειδή η Κύπρος «είναι “Τρίτον Κράτος”»; Mήπως επειδή η Ελλάς έπαυσε (;) να είναι και συνταγματικώς «Εγγυήτρια Δύναμις» της Κύπρου; Μήπως επειδή την παραβίασιν των αποφάσεων 541/1983 και 550/1984 του Σ/Α του ΟΗΕ «τις απεφάσισε η Κύπρος» και «η Ελλάς της συμπαρεστάθη»(!) κατά το γνωστόν ελλαδικόν ηττοπαθές, ευήθες και ανορθολογικόν δόγμα;

2) Διατί σπεύσαμε ενώ σαφώς η γείτων παραβιαζει το επιβαλλόμενον «καλόν κλίμα» εις τοιαύτας περιπτώσεις, διεμβολίζουσα ελληνικά σκάφη του Λιμενικού, εκδίδουσα αλεπαλλήλους NAVTEX απαιτούσες «αποστρατικοποίησιν των νήσων του Αιγαίου», διακηρύσσουσα ταυτοχρόνως τα νόμιμα και ιστορικά της δικαιώματα εις την ονείρωξίν της περί «Κυανής Πατρίδος»;

3) Διατί σπεύσαμε, ενώ μέχρι προχθές (15/01) το «Barbaros» οργίαζε εις την κυπριακήν ΑΟΖ;

4) Διατί σπεύσαμε ενώ δεν απεσύρθη το νομικώς ανυπόστατον Τουρκο-Λιβυκόν Μνημόνιον;

γ. Περί υφισταμένων γεωπολιτικών συνθηκών παρατηρήσεις

1) Η Σαουδική Αραβία προσεγγίζει τον βασικόν χρηματο-οικονομικόν και επικοινωνιακόν αλλά και επιχειρησιακόν (Αδελφοί Μουσουλμάνοι) υποστηρικτήν της Τουρκίας, το Κατάρ, σηματοδοτούσα την σταδιακήν απομάκρυνσίν του από την Άγκυρα με οδυνηρά κόστη για την τελευταία.

2) Η Κύπρος συνάπτει αμυντικές σχέσεις με την Γαλλίαν, αμυντικά σύμφωνα με τα ΗΑΕ και αρχίζει να συνεργάζεται αμυντικά με την Σαουδική Αραβία όπως και η Ελλάς, άλλωστε.

3) Το Ισραήλ έχει ήδη συνάψει σχέσεις με τα ΗΑΕ, το Ντουμπάι και επεκτείνεται στο Σουδάν και έχει επεκτείνει το εναέριο στρατηγικό του βάθος με την Ελλάδα μέσω της ιδρύσεως του Κέντρου Πτήσεων της Καλαμάτας.

4) Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου δεν συμμερίζεται ουδόλως τις αντιλήψεις του προκατόχου του σχετικά με την Τουρκία και τις «σχέσεις της» με την Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

5) Σε δύο μήνες ακριβώς από την 25ην Ιανουαρίου έχομεν την Σύνοδον Κορυφής της ΕΕ όπου επιτέλους, εάν η Αθήνα δράσει ορθολογικώς και ουχί “γερμανοστραφώς” ενώ η Ουάσιγκτον θα επιβάλλει και νέες κυρώσεις εις την Τουρκία -όπως έχει ήδη καταστήσει γνωστόν- τότε η Σύνοδος, η οποία αναμένει τα νέα αυτά οριοθέσια της αμερικανικής συμπεριφοράς για να προσαρμοστεί αναλόγως, θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστος για την Άγκυρα. Αυτό πιέζει εξαιρετικά την γείτονα ώστε αφενός να επιλέξει στρατόπεδον υφισταμένη την μήνιν του εγκαταληφθέντος μνηστήρος (όποιος κι αν είναι αυτός) και αφετέρου ο Κος Ερντογάν, δεχόμενος ισχυρές οικονομικές πιέσεις εις το εσωτερικόν του θα αναγκασθεί να μετριάσει την παραβατικήν του συμπεριφοράν και να προσεγγίσει, αναγκαστικώς την κανονικότητα της «καλής γειτονίας».

6) Οι ελληνικοί αεροπορικοί εξοπλισμοί θα αρχίζουν να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα από τον Ιούνιο του 2021.

δ. Περί σκοπιμότητος της ελληνικής Σπουδής ερώτημα:

1) Δεδομένων όλων των ανωτέρω, γιατί επισπεύδομε; Μήπως δια να απενοχοποιήσομε την Τουρκίαν εις την Σύνοδον της 25ης Μαρτίου 2021, ακολουθούντες τις επιθυμίες του Βερολίνου εις βάρος των εθνικών συμφερόντων; Διότι μόνον αυτό θα συμβεί και ουδέν έτερον.

2) Τί θα θέσουν προς συζήτησιν οι Τούρκοι εις το επίπεδον των Γ.Γ. και Διευθυντών των δύο ΥΠΕΞ; a) Mήπως την “Λωζάννην” (Kυριαρχία Ελλάδος σε αριθμό Νήσων και Νησίδων) και β) την Μειονότητα; Εμείς αντιστοίχως πάλιν τί θα απαιτήσομε; α) Tην αποζημείωσιν των Ελληνικών πληθυσμών (Ποντίων, Κωνσταντινουπολιτών και εν γένει Μικρασιατών) δια τις περιουσίες και τις ζωές αίτινες απωλέσθησαν από το 1922 μέχρι το 1965;

3) Tί θα θέσουν προς συζήτησιν οι Τούρκοι εις το επίπεδον των ΜΟΕ; a) Μήπως αποστρατικοποίησιν των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και «γκρίζες ζώνες» εναερίου και θαλασσίου ελληνικού χώρου; Eμείς αντιστοίχως μήπως θα απαιτήσομε p.x. a) αυτονομίαν της Ίμβρου και της Τενέδου; 

4)  Tί θα θέσουν προς συζήτησιν οι Τούρκοι εις το επίπεδον της «ευρωπαϊκώς ενθαρρυνομένης διαδικασίας»; α) Μήπως πολλαπλότητα εύρους της ελλαδικής αιγιαλίτιδος Ζώνης και συνεπώς και του αντιστοίχου Εθνικού Εναερίου Χώρου; β) Την μη παραδοχή της Τουρκίας αναφορικώς με το δικαίωμα των Νήσων σε ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα; γ) Tην μερική ή καθ’ ολοκληρίαν αποδοχή από πλευράς Ελλάδος του Τουρκολιβυκού Μνημονίου; Eμείς αντιστοίχως μήπως α) θα απαιτήσομε την αποχώρησιν των τουρκικών στρατευμάτων Κατοχής από την βόρειον κατεχομένην Κύπρον; β) Tην επιστροφήν των Ελληνο-κυπριακών περιουσιών των Κατεχομένων εις τους νομίμους κατόχους των; γ) Tην επιστροφήν των διωχθέντων κατοίκων της Αμμοχώστου εις τας εστίας των υπό την διοίκησιν του ΟΗΕ; δ) Την αποκατάστασιν των κατεστραφέντων χριστιανικών μνημείων, Ναών και Νεκροταφείων στα Κατεχόμενα; ε) Την πλήρη διαλεύκασιν αναφορικώς με την τύχην των 1500 περίπου Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων; Τί ακριβώς ζητούμε από την γείτονα εις αντιστάθμισμα των εκνόμων και επεκτατικών της απαιτήσεων;

Kαί μήπως, λέγω μήπως, μη απαιτούντες το ελάχιστον θα κληθούμε τελικώς να διαπραγματευθούμε -κατά την φάσιν του Διαλόγου και κατά την οψέποτε σύνταξιν συνυποσχετικού (;)- αποκλειστικώς και μόνον την ιδική μας εθνικήν κυριαρχίαν; 

https://www.militaire.gr/