Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021

“Η Γερμανία δεν θα καταβάλει ποτέ πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα”