Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

ΕΝΑΣ ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΜΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΣΗ :

ΙΩ. ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Θ΄