Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα ότι… Εξοχο κείμενο από τον Mario de Andrade..