Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Ο Άγγελος Σικελιανός απαγγέλλει το ποίημά του «Γιατί βαθιά μου δόξασα…» (video)Γιατί βαθιά μου δόξασα…

Γιατὶ βαθιά μου δόξασα καὶ πίστεψα τὴ γῆ
καὶ στὴ φυγὴ δὲν ἅπλωσα τὰ μυστικὰ φτερά μου,
μὰ ὁλάκερον ἐρίζωσα τὸ νοῦ μου στὴ σιγή,
νὰ ποὺ καὶ πάλι ἀναπηδᾶ στὴ δίψα μου ἡ πηγή,
πηγὴ ζωῆς, χορευτικὴ πηγή, πηγὴ χαρά μου…

Γιατὶ ποτὲ δὲ λόγιασα τὸ πότε καὶ τὸ πῶς,
μὰ ἐβύθισα τὴ σκέψη μου μέσα στὴν πάσαν ὥρα,
σὰ μέσα της νὰ κρύβονταν ὁ ἀμέτρητος σκοπός,
νὰ τώρα πού, ἡ καλοκαιριὰ τριγύρα μου εἴτε μπόρα,
λάμπ᾿ ἡ στιγμὴ ὁλοστρόγγυλη στὸ νοῦ μου σὰν ὀπώρα,
βρέχει ἀπ᾿ τὰ βάθη τ᾿ οὐρανοῦ καὶ μέσα μου ὁ καρπός!…

Γιατὶ δὲν εἶπα: «ἐδῶ ἡ ζωὴ ἀρχίζει, ἐδῶ τελειώνει…»
μὰ «ἂν εἶν᾿ ἡ μέρα βροχερή, σέρνει πιὸ πλούσιο φῶς…
μὰ κι ὁ σεισμὸς βαθύτερη τὴ χτίση θεμελιώνει,
τὶ ὁ ζωντανὸς παλμὸς τῆς γῆς ποὺ πλάθει εἶναι κρυφός…»
νὰ πού, ὅ,τι στάθη ἐφήμερο, σὰ σύγνεφο ἀναλιώνει,
νὰ ποὺ ὁ μέγας Θάνατος μοῦ γίνηκε ἀδερφός!…

(ἀπὸ τὸν Λυρικὸ Βίο, B´, Ἴκαρος 1966)

Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1938.

Στο βίντεο που ακολουθεί ακούγεται ο ίδιος ο Σικελιανός να απαγγέλει το ποίημά του, με τρόπο που καθηλώνει τον ακροατή. Η ηχογράφηση έγινε το 1949 από τον Ηλία Βενέζη. Το βίντεο επιμελήθηκε ο Λευκαδίτης ποιητής Δημήτρης Σολδάτος και οι εικόνες που συνοδεύουν την απαγγελία, είναι επίσης μεγάλης ιστορικής αξίας, καθώς αποτελούν σκηνές των πρώτων Δελφικών Εορτών, που διοργάνωσε ο Άγγελος Σικελιανός και η σύζυγός του Εύα Πάλμερ, το 1927. Ο ποιητής Δημήτρης Σολδάτος, είναι υπεύθυνος του μουσείου «Άγγελος Σικελιανός», που ξεκίνησε τη λειτουργία του το καλοκαίρι του 2017 και στεγάζεται στο πατρικό σπίτι του Σικελιανού, στην πόλη της Λευκάδας.