Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

Ανακαλύφθηκαν 68 αρχαία μακεδονικά νομίσματα στη Ρουμανία! Φέρουν ελληνικότατη επιγραφή