Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Η έναρξη τής Ελληνικής Επανάστασης

 


Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος  Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταμό Προύθο στη Μολδαβία καί πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική πράξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δυο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής Επαναστατικού Σώματος, κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν.  

 Το κείμενο της προκήρυξης διαπνεόταν από τη βεβαιότητά για την επιτυχία της Επανάστασης συνδέοντας άμεσα τους Έλληνες της εποχής με τους αρχαίους προγόνους τους.  Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί καί την επίσημη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.  Η είδησή του ενίσχυσε την απόφαση για κήρυξη της Επανάστασης στην Ελλάδα, το Μάρτιο του 1821.


Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828), αξιωματικός του ρωσικού στρατού και υπασπιστής του τσάρου Αλέξανδρου Α’, είχε αναλάβει από τις 12 Απριλίου 1820 την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Η καταγωγή της οικογένειας Υψηλάντη είναι από τα Ύψηλα της Τραπεζούντας.

Το Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021 στις 2 μμ ώρα Ανατολικής Αμερικής (9 μμ ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί διάλεξη από τον επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ Στρατηγό ε.α. & τεως ΥΕΘΑ Φραγκούλη Σ. Φράγκο με θέμα τον ποντιακής καταγωγής Αλέξανδρο Υψηλάντη και την 200ή επέτειο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  Η διάλεξη είναι μια πρωτοβουλία του Ποντιακού Συλλόγου Παναγία Σουμελά Βοστώνης και θα προβληθεί ζωντανά στον λογαριασμό του συλλόγου στο Facebook 


όπως και στο κανάλι του συλλόγου στο YouTube 


Ύμνος εις την Ελευθερίαν
78.
Ὦ τρακόσιοι, σηκωθεῖτε
καὶ ξανάλθετε σέ μας·
τὰ παιδιά σας θέλ' ἰδεῖτε
πόσο μοιάζουνε μέ σας.

«Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος»

...Ἂς καλέσωμεν λοιπὸν ἐκ νέου, ὦ ἀνδρεῖοι, καὶ μεγαλόψυχοι Ἕλληνες, τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν κλασικὴν γῆν τῆς Ἑλλάδος. Ἂς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξὺ τοῦ Μαραθῶνος καὶ τῶν Θερμοπυλῶν. Ἂς πολεμήσωμεν εἰς τοὺς τάφους τῶν Πατέρων μας, οἱ ὁποῖοι διὰ νὰ μᾶς ἀφήσωσιν ἐλευθέρους ἐπολέμησαν καὶ ἐπέθανον ἐκεῖ. Τὸ αἷμα τῶν τυράννων εἶναι δεκτὸν εἰς τὴν σκιὰν τοῦ Ἐπαμινώνδου Θηβαίου, καὶ τοῦ Ἀθηναίου Θρασυβούλου, οἵτινες κατετρόπωσαν τοὺς τριάκοντα τυράννους· εἰς ἐκείνας τοῦ Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, οἱ oπoίoι συνέτριψαν τὸν Πεισιστρατικὸν ζυγόν· εἰς ἐκείνην τοῦ Τιμολέοντος ὅς τις ἀπεκατέστησε τὴν ἐλευθερίαν εἰς τὴν Κόρινθον καὶ τὰς Συρακούσας, μάλιστα εἰς ἐκείνας τοῦ Μιλτιάδου καὶ Θεμιστοκλέους τοῦ Λεωνίδου καὶ τῶν Τριακοσίων, οἵτινες κατέκοψαν τοσάκις τοὺς ἀναριθμήτους στρατοὺς τῶν βαρβάρων Περσῶν, τῶν ὁποίων τοὺς βαρβαρωτέρους καὶ ἀνανδροτέρους ἀπογόνους πρόκειται εἰς ἡμᾶς σήμερον μὲ πολλὰ μικρὸν κόπον νὰ ἐξαφανίσωμεν ἐξ ὁλοκλήρου.

Εἰς τὰ ὅπλα λοιπόν, φίλοι, ἡ Πατρὶς μᾶς προσκαλεῖ!

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης

Τῇ 24ῃ τοῦ Φεβρουαρίου 1821

Εἰς τὸ γενικὸν στρατόπεδον τοῦ ἸασίουΓεώργιος Γιαλτουρίδης, Πρόεδρος 
Δημήτριος Κοσμίδης, Γραμματέας


--