Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Θρησκευτικός Ύμνος Μεγάλης Τρίτης

 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Σήμερα ο τροπάριο της Κασσιανής της εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσης γυνής.

Σε πάρτυ που οργάνωσε η μητριά του αυτοκράτρα Θεοφίλου για να επιλέξη κοπέλα που θα την έκανε σύζυγο, συμμετείχε και η πανέμορφη και πανέξυπνη Κασσιανή.

Ο νεαρός αυτοκράτορας πλησιάζοντας τη Κασσιανή της είπε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα», δηλαδή, «Από μία γυναίκα ήρθαν στον κόσμο τα κακά», υπονοώντας την Εύα. Η ετοιμόλογη Κασσιανή, τάπωσε τον αυτοκράτορα: «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα», τουτέστιν, «Και από μία γυναίκα προήλθαν τα καλλίτερα», αναφερόμενη σαφώς στην Παναγία.