Σάββατο 29 Μαΐου 2021

29η Μαΐου 1453: Ο τελευταίος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου προτρέπει και σήμερα:

 ΄

Αντγος (εα) Θεόκλητος Ρουσάκης