Κυριακή 23 Μαΐου 2021

Η Ελλάδα ως καταλύτης λύσης των προβλημάτων της Μεσογείου και καθ επέκταση του Παλαιστινιακού προβλήματος, μέσω της γεωστρατηγικής αξίας .