Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Μετατόπιση Οροθετικής Γραμμής Ελλάδος-Τουρκιας 1832