Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

Ας κοιταχτούμε στον καθρέπτη. Ίσως ιδούμε τον ξενιστή της εθνικής νοσηρότητας