Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

Οι Τούρκοι σταύρωσαν Αυστριακούς, αλλά δεν γέλασαν τελευταίοι… Σφαγή!