Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Στην Υπέρμαχο Στρατηγό

 15 Αυγούστου,Κοίμηση της Θεοτόκου, Πάσχα του καλοκαιριού!

Τη μητέρα της ,,όντως ζωής,,τη χιλιοβαπτισμένη από τους Χριστιανούς πύλη διαμεσολάβησης
με το Ύπερθεν,Μαρία μητέρα του Θεανθρώπου,επίκουρης επί παντός,επικαλούμενα,θεσμικώς
ή με αθέατη ταπεινότητα,σήμερα και πάντοτε.Παναγία μου!
      Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

     Χρόνια πολλά σε όλους και η Παναγία βοήθειά μας.
        
Αθανάσιος Καραντζίκος
    Αντιστράτηγος εα