Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Η Κύπρος λαμβάνει μέτρα: Ακυρώνει τα διαβατήρια του Τατάρ και άλλων σφετεριστών Τ/Κ αξιωματούχων