Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

Οἱ λαοί τούς ζητοῦσαν ψωμί καί οἱ ΗΠΑ τούς προσέφεραν «δημοκρατία»!