Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ . "ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ"

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ. 

ΠΟΥ ΑΛΥΣΣΩΔΕΝΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΑΦΩΣ ΩΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

(Supplemental Memorandum of Understanding: Greece. Third Review of the ESM Programme . DRAFT - 18 January 2018

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/draft_smou_3rd_review.pdf)

1)  Οι αρχές έχουν ήδη θεσπίσει την κρατική αποζημίωση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ - και άλλων υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ που ενεργούν υπό την εξουσία του - έναντι νομικών και άλλων δαπανών (συμπεριλαμβανομένων των πραγματικών αμοιβών του δικηγόρου και των προσωπικών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) που προέκυψαν από νομικές προκλήσεις, διαδικασίες που ελήφθησαν ή

απειλήθηκαν εναντίον τους σε σχέση με τις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις ενέργειες που ελήφθησαν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλείψεων), κατά την άσκηση των επίσημων καθηκόντων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες, νόμιμους ή μη.

Αυτό ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση,  στη δέσμευση για την εμπιστοσύνη στις στατιστικές που υπογράφηκαν τον Μάρτιο του 2012, προκειμένου να υποστηρίξει την ΕΛ.ΣΤΑΤ στην υπεράσπιση της εμπιστοσύνης στις ελληνικές στατιστικές και να τις υπερασπιστεί από κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας τους, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Κάλυψη της μεγάλης προδοσίας των Γεωργίου, ΓΑΠ, Παπακωνσταντίνου και των λοιπών εξ ημών μετεχόντων μυστικά στη συνομωσία, που άυξησαν ψευδώς το 2010  το έλλειμμα για να υποδουλώσουν και να δημεύσουν την Ελλάδα 


2) Η επιτυχία απαιτεί η κυριότητα του προγράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. 


Αισχρό ψεύδος για να μην έχει η κατοχή καμίαν ευθύνη


3) Τον Δεκέμβριο του 2015, οι ελληνικές αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι θα διαθέσουν 30 εκατ. Ευρώ για σχέδια τεχνικής υποστήριξης στους τομείς της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και της ιδιωτικοποίησης 


Αισχρή υποτίμηση του Ελληνικού δυναμικού. Για  ξένους ειδικούς. Παρόμοια είχαν γίνει το 1991 από τον Μάνο στον ΟΤΕ που αν δεν ανατρέπονταν δεν θα υπήρχε σήμερα ΟΤΕ


4) Η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί στη συμφωνηθείσα στρατηγική ανάκαμψης και να αναπτύξει μια πραγματική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα είναι ελληνική ιδιοκτησίας,  κατευθυνόμενη από την  Ελλάδα (ψεύδος για κάλυψη των ευθυνών της κατοχής) και θα χρησιμοποιεί πλήρως τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχει η ΕΕ.


Οι αρχές θα εφαρμόσουν τη στρατηγική με τη βοήθεια ενός Συμβουλίου Επιστημονικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των τομεακών επιχειρηματικών οργανώσεων, καθώς και μιας Συμβουλευτικής Ομάδας των ξένων επενδυτών.


5) Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εξασφαλίσουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά ακολουθώντας τη δημοσιονομική πορεία που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015, η οποία βασίζεται σε στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος του προγράμματος ΕΜΣ 1,75% και 3,5% του ΑΕΠ το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.   Ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ θα διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, έως το 2022.


ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
6) Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λαμβάνει τα μέτρα αντιστάθμισης που απαιτούνται για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων…


Συνάγεται να μην τηρούνται οι δικαστικές αποφάσεις για να τηρούνται οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί  στόχοι…


7) Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα εφαρμοστεί το 2019, με καθαρή εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ το 2019-2022 και με μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα εφαρμοστεί το 2020 και με καθαρή εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ το 2020, το 2021 και το 2022 (βλέπε τμήμα TMU, Technical Memorandum of Understanding,  μέρος L).

Ο οποίος συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα του 3,5% το 2019 πρέπει να επιτευχθεί χωρίς επιζήμιες για την ανάπτυξη μέτρα (δηλαδή πάλιν με  μείωση συντάξεων)


ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ7) Οι αρχές θα τροποποιήσουν τον Κώδικα Δημόσιας Εσόδων, για να προβλέψουν την επέκταση του μηχανισμού ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε πλειστηριασμούς που διεξάγονται από τις φορολογικές αρχές βάσει του Κώδικα  Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του. Οι αρχές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουν τη λειτουργία μιας δυναμικής δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων


Μέτρα δήμευσης του ιδιωτικού πλούτου των εσκεμμένα οδηγηθέντων σε χρεοκοπία και εξαθλίωση Ελλήνων.  Πλειστηριασμοί κτλ


8) Μέχρι το Μάιο του 2018 (βασική παραδοτέο), οι αρχές θα νομοθετήσουν για την προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών και τη διεύρυνση της βάσης φορολογίας των ακινήτων, εάν είναι απαραίτητο, με τρόπο ουδέτερο από πλευράς εσόδων (!!!), προκειμένου να εκδοθούν λογαριασμοί της ENFIA έως τον Αύγουστο του 2018.


Εν ολίγοις η ίδια ποσοτικά αφαίμαξη με τον κατοχικό φόρο και με το φόρο εισοδήμαστος με αφαίμαξη ΟΛΩΝ


9) Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η έκπτωση του ΦΠΑ στα υπόλοιπα νησιά θα εξαλειφθεί έως τα τέλη Ιουνίου του 2018 (βασικό παραδοτέο).


No comment !!!10) Τη δέσμευση που απαιτείται για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των πληρωμών, τη μη εισαγωγή νέων δόσεων ή άλλων συστημάτων αμνηστίας ή διακανονισμού , ούτε την επέκταση των υφιστάμενων συστημάτων και τη λήψη άμεσων μέτρων επιβολής για τους οφειλέτες που δεν πληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. 

(Βελτίωση της συμμόρφωσης, υποταγής. 


ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΣΩΝ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ.ΧΘΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΡΙΖΟΣ)11) Ως προαπαιτούμενη ενέργεια, οι αρχές θα εκπονήσουν έγγραφο πολιτικής που θα καθορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για μια μελλοντική συγχώνευση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στην IAPR (Independent Authority for Public Revenue in Greece, βλέπε TMU Secion BB).


Independent Authority for Public Revenue: Πλήρης κατάργηση του Ελληνικού κράτους που στο διηνεκές δεν θα ελέγχει τα έσοδα του.


12)  Εξορθολογισμός (= μείωση  των δαπανών για την υγεία): 

Οι αρχές, σύμφωνα με τους λεπτομερείς στόχους και τις προθεσμίες που καθορίζονται στην ΤΜΧ (Τμήμα Ρ), 1.  να λάβει διαρθρωτικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως μέσου συγκράτησης των δαπανών.

Ως προαπαιτούμενο, θα λάβουν περαιτέρω διαρθρωτικά μέτρα, όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εκτιμώμενο χάσμα μεταξύ των δαπανών για το 2018 και των ανώτατων ορίων ανάκτησης φαρμάκων, διαγνωστικών, ιδιωτικών κλινικών και άλλων ειδών μειώνεται σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μείωση των δαπανών φαρμάκων μέσω γενικής διείσδυσης και μείωσης των τιμών


Κάθε χρόνο λιγότερες δαπάνες υγείας με συνέπεια την περεταίρω εξαθλίωση των ελλήνων, μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, της ρευστότητας στην αγορά και άρα ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΤΑ!! 


13)  Έτσι ώστε να υπάρχει ένα πραγματικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας που θα στοχεύει σε λιγοστές πηγές για όσους έχουν τις περισσότερες ανάγκες.   


Εξίσωση στη εξαθλίωση. θυμίζει το του Τσίπρα, «των ολιγότερο αδυνάμων»


14) να εγκρίνει νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της μεταρρύθμισης των παροχών αναπηρίας, ώστε να μετακινηθεί από την τρέχουσα αξιολόγηση απομείωσης σε αξιολόγηση που περιλαμβάνει συνθήκες λειτουργίας για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας, δηλαδή την ικανότητα του ατόμου να ασκεί δραστηριότητες καθημερινής ζωής.


Τα βάζουν με τους ανάπηρους


15) Στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων δαπανών,…, το πιλοτικό πρόγραμμα του συστήματος αξιολόγησης της λειτουργικής αναπηρίας θα κυκλοφορήσει, … , μέχρι το Μάιο του 2018, να ξεκινήσει η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συστήματος των επιδοτήσεων μεταφορών,…., 


Μείωση χρημάτων για αναπήρους  

 

16) Όλα τα μέτρα, νομοθετικά ή μη, που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού και ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις λειτουργίες των τραπεζών-δηλαδή φερεγγυότητα, ρευστότητα, ποιότητα περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.- πρέπει να λαμβάνονται σε στενή συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα


Πλήρης εποπτεία του προτεκτοράτου17) Οι αρχές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσουν τη λειτουργία μιας δυναμικής δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων.


Πλειστηριασμοί κτλ και φυλακίσεις (χες φυλακίστηκε ο παλαίμαχος δημοσιογράφος Ρίζος)18) Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τον ECB-SSM,, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι του NPE,…


Διοικεί όχι η κυβέρνηση αλλά η Κεντρική ξένη Τράπεζα της Ελλάδος  19) Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση στα θεσμικά όργανα έκθεση η οποία περιλαμβάνει …


Και πάνω απ όλα, οι «θεσμοί»


20) Η ανεξαρτησία του HFSF (Τα μείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητυας) θα τηρηθεί πλήρως, ..., η ανεξαρτησία της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων και των εμπορικών πράξεων των τραπεζών θα γίνει πλήρως σεβαστή ..., οποιαδήποτε πιθανή αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της ανώτερης διοίκησης των τραπεζών θα πραγματοποιηθεί χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση


Ούτε καν, προτεκτοράτο και ούτε καν αποικιακή κυβέρνηση:  


21) Προκειμένου να προωθηθεί και να ελεγχθεί η αντιπροσωπευτικότητα των τομεακών συλλογικών συμβάσεων, η κυβέρνηση, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα ...,


Όλα από τους θεσμούς για την κατοχική εργατική νομοθεσία 


22) Τα μέτρα συνίστανται στην εκποίηση της δυναμικότητας παραγωγής λιγνίτη της ΔΕΗ σε υφιστάμενους ή νέους εναλλακτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές


Δήμευση λιγνιτών 


23) Η ΔΕΗ δεν έχει καμία συμμετοχή ή σύνδεσμο, συμπεριλαμβανομένης της προτιμησιακής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με οποιαδήποτε εκποιούμενη οντότητα


Αποκλεισμός ΔΕΗ 


24) θα είναι ανεξάρτητο και ανεξάρτητο από τη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της επιχειρήσει


Αποκλεισμός ΔΕΗ  


25) Η εκποίηση αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της παραγωγικής ικανότητας παραγωγής λιγνίτη της ΔΕΗ. Το ακριβές ποσοστό θα καθοριστεί με τεχνικές συζητήσεις με την Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις και αποφάσεις σχετικά με τον λιγνίτη


Δήμευση λιγνιτών 


26)  προσφορά δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει την εκποίηση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της Μελίτη 1 και την επιλογή για νέο εργοστάσιο Μελίτη 2 καθώς και μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης και όλων των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και πόρων που περιγράφονται στον πίνακα των δεσμεύσεων (εφεξής η "επιχείρηση εκποίησης") ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα σε έναν ή περισσότερους αγοραστές σύμφωνα με τους όρους πώλησης, της διαδικασίας εκποίησης και του χρονοδιαγράμματος που έχει εγκρίνει η Επιτροπή


Η «δήμευση» των λιγνιτών κτλ  27) Όσον αφορά τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν λιγνίτη και δεν αποτελούν μέρος των επιχειρήσεων εκποίησης, όπως αυτές ορίζονται στις δεσμεύσεις, η ΔΕΗ αποφασίζει για τις επενδύσεις και εξετάζει τις παρατάσεις της διάρκειας ζωής.


Παίρνει τον λιγνίτη από την ΔΕΗ και όχι τις μονάδες!!!!


28) Η Ελληνική Δημοκρατία θα διασφαλίσει ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εκποίηση των αγορών ή των εκχωρήσεων που αναφέρονται στην προσφορά δεσμεύσεων δεσμεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης όλων των απαραίτητων νομοθετικών, κανονιστικών και τα εταιρικά μέτρα ή / και αποφάσεις, τη διαγραφή και την απόσχιση των επιχειρήσεων εκποίησης, καθώς και την επίσημη έναρξη της διεθνούς ανοικτής διαδικασίας υποβολής προσφορών της ΔΕΗ,…


Εντολή στο προτεκτοράτο


29) Έτσι ώστε, σε συνδυασμό με τα θεσμικά διαρθρωτικά μέτρα, να εξασφαλίσει τους συμφωνημένους στόχους μείωσης των μεριδίων αγοράς για τη ΔΕΗ, όπως ορίζεται στο μνημόνιο συμφωνίας. Προκειμένου να μειωθεί προοδευτικά το μερίδιο της ΔΕΗ σε λιανικό και χονδρικό εμπόριο κάτω του 50% με βιώσιμο και μόνιμο τρόπο..


Εκτέλεση ΔΕΗ με εκποίηση της:


30) Η ιδιωτικοποίηση (δηλαδή το ξεπούλημα του Εθνικού πλούτου) μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομίας και στη μείωση του δημόσιου χρέους!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Για γέλια ιθαγενών του προτεκτοράτου για τα ξεπουλήματα. Θυμίζει το "Arbeit macht frei" των Γερμανικών κρεματορίων


31) π.χ. η ολοκλήρωση της συναλλαγής για τα περιφερειακά αεροδρόμια, η ολοκλήρωση ιδιωτικοποίησης του Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ), έναρξη της Εγνατίας παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων δημοπρασία, οικονομικό κλείσιμο των Astir και TRAINOSE) και δεσμεύονται να προχωρήσουν (η κυβέρνηση) στο φιλόδοξο, συνεχιζόμενο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης του TAIPED.


Τα ήδη ξεπουλήματα Εθνικού πλούτου 


32) Η εφαρμογή του συμφωνηθέντος προγράμματος ανάπτυξης του ενεργητικού TAIPED-μέσω άμεσης πώλησης, παραχωρήσεων, τιτλοποιήσεων ή άλλων μορφών νομισματοποίησης- σχετικά με όλα τα βασικά του στοιχεία ενεργητικού είναι το κλειδί για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων, την αύξηση της αποδοτικότητας και τη χρηματοδότηση του κράτους


Συνέχιση χωρίς εντροπή  της «σάλτσας»-κοροϊδίας των ιθαγενών  για τα ξεπουλήματα συμμετοχών του δημοσίου με τίτλους


33) Για να διατηρήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών σε βασικές προσφορές, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει στο τρέχον πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της TAIPED θα εγκρίνει το επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων (ADP), το οποίο περιλαμβάνει για την ιδιωτικοποίηση περιουσιακά στοιχεία υπό την TAIPED από τον Νοέμβριο του 2017. Στη συνέχεια, θα εγκριθεί από την KYSOIP.


Κανονικό δούλεμα των ιθαγενών για τα ξεπουλήματα η συμπλήρωση από τους «σκανδαλοθήρες» ΤσιπροΚαμμένους,  της κατάστασης ξεπουλήματος του Εθνικού  Πλούτου των ΣαμαροΒενιζέλων του 12/2014,  με επιπλέον ξεπουλήματα Εθνικού πλούτου


34) Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία επιπλέον ετήσιων εσόδων (εκτός των τραπεζικών μετοχών) για τα έτη 2017, 2018 και 2019,  ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ και 1,0 δις ευρώ αντιστοίχως, έναντι 0,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και 0,5 δις ευρώ το 2015 και το 2016 αντίστοιχα).


Η μεγαλύτερη παγκοσμίως  ληστεία από τους «σκανδαλοθήρες» ΤσιπροΚαμμένους, αλλά και ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΙΚΟΥΣ-πέραν αυτής που έγινε ήδη με τις τράπεζες. Ήτοι ξεπουλήματα περίπου €1,5 δις ετησίως. Ήτοι για 99 χρόνια θα ξεπουληθεί Εθνικός πλούτος άνω του € 1 τρις, μόνον με  1,5Χ 99 = €148,5 δις ευρώ, περίπου στο 10% της αξίας του. Ώστε να δημευθεί και το φυσικό αέριο της Ελλάδας για π0ληρωμή του «χρέους   35) Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες κυβερνητικές ενέργειες ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχής εκτέλεση των προσφορών. Από αυτή την άποψη, θα ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες


Συμφωνούν σε όλα όλοι προφανώς οι κατοχικοί36) Ο κατάλογος των κυβερνητικών εκκρεμών δράσεων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της TAIPED και επισυνάπτεται σε αυτό το μνημόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της συμφωνίας


Δηλαδή τα επιπλέον συμφωνηθέντα ξεπουλήματα


37) Το TAIPED θα προσλάβει συμβούλους για τις βασικές υπολειπόμενες προσφορές του ADP, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Πετρελαίου (HELPE). (ΔΕΠΑ), οι εταιρίες ύδρευσης Θεσσαλονίκης και Αθήνας (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ αντίστοιχα), του ποσοστού του δημοσίου στον ΟΤΕ, τηλεπικοινωνιών και το 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών


Ξεπουλήματα, για πενταροδεκάρες των ΕΛΠΕ-Ελληνικά πετρέλαια που έχουν δικαιώματα σε υπό εξόρυξη πολύ μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου, και έναντι πενταροδεκάρων των, της ΔΕΠΑ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ, του 30% του αεροδρομίου 


38) Και σε εξαμηνιαία βάση για 99 χρόνια θα ελέγχεται η πρόοδος των ξεπουλημάτων

Το Σχέδιο Ανάπτυξης Περιουσιακών Στοιχείων …..


Τα ξεπουλήματα τα λένε κατ ευφημισμό «ανάπτυξη».


39) Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για το 66% του ΔΕΣΦΑ θα ολοκληρωθεί.


Τελείωμα ξεπουλήματος ΔΕΣΦΑ:


40) Οι αρχές θα συμπληρώνουν  τις εναπομένουσες Κυβερνητικές Εκκρεμείς Δράσεις που έχουν προσδιοριστεί από τα θεσμικά όργανα και την TAIPED. Συνεχείς ενέργειες


Αέναο ξεπούλημα:


41) η Ελληνική Δημοκρατία, με το ΤΑΙΠΕΔ, θα υποβάλουν  στη DG MOVE για εκκαθάριση τη νέα τιμολογιακή πολιτική των διοδίων  …… θα πρέπει να έχει την έγκριση του  TAIPED πριν από την υποβολή του  ..


Για την Εγνατία. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση και στον καθορισμό διοδίων. Όλα η κατοχή: 


42.  (γ) ο Υπουργός Υποδομών θα εκδώσει μια νέα υπουργική απόφαση για να αντικαταστήσει τις κανονιστικές εξαιρέσεις που εκδόθηκαν στις 27/11/2017 στο ΦΕΚ….


Όλα τα διατάζει η κατοχή στους υπηρέτες της, την κυβέρνηση


43)  (ε) Τα έγγραφα διαγωνισμού που θα συμφωνηθούν με το TAIPED πριν από την έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εγνατίας Οδού Α.Ε


Το κατοχικό ξένο υπεκράτος εγκρίνει και διατάζει


44) (στ) Η TAIPED θα ξεκινήσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου.


Όλα κι όλα. Το ξεπούλημα το κάνει μόνη της η κατοχή:


44) α) Το προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης έχει ήδη παρουσιαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης και αμέσως μετά την επίσημη υποβολή του, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας θα το διαβιβάσει στα αρμόδια Υπουργεία για επεξεργασία σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους.


Πραγματική Εθνική ντροπή. Μόνον εκτελούν διαταγές. Τίποτε άλλο.  Έχει παρουσιαστεί  λέει,  σε κάποιο Συμβούλιο ξένης Κατοχικής υπερκυβέρνησης, «to the Central Administration Council» και στο τέλος τυπικά «για να μην φαινόμαστε» δούλοι, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας θα το διαβιβάσει στα αρμόδια Υπουργεία για «δημοκρατική» επεξεργασία σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους:


45) Στη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, θα υπογραφεί η Συμφωνία Αγοράς Μετοχών και Συμφωνητικό Μετόχων, με σκοπό το κλείσιμο πριν από τα τέλη Απριλίου 2018


Διαταγή ξεπουλήματος του Λιμένα Θεσσαλονίκης:


46) (γ) η Εγνατία ΑΕ θα υπογράψει τη σύμβαση κατασκευής του σταθμού διοδίων της Ασπροβάλτας με τον  πλειοδότη και θα δώσει εντολή στον κατασκευαστή να αρχίσει αμέσως την κατασκευή του (Φεβρουάριος 2018) και να εξασφαλίσει την έναρξη λειτουργίας του – του επί του παρόντος υπό κατασκευή - Θεσσαλονίκης (Ωραιοκάστρου) σταθμού μεταβίβασης. Η έναρξη ισχύος θα τεθεί  αμέσως μετά την έκδοση του απαραίτητου JMD (που θα συμφωνηθεί με την TAIPED) από τους Υπουργούς Μεταφορών και Υποδομών και Χρηματοδοτήσεων (Μάρτιος 2018)


Για την  Εγνατία,  Και πάλιν εκτελούν ως υπηρέτες ότι τους διατάζουν., Εθνική ντροπή.


47) v. Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η παράταση της σύμβασης παραχώρησης (διαταγή) θα κυρωθεί στο κοινοβούλιο έως τον Απρίλιο του 2018 (μετά την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές


Πάει το αεροδρόμιο:48) vi. Για την ΟΛΘ η συμφωνία παραχώρησης θα κυρωθεί στο Κοινοβούλιο μέχρι τον Μάρτιο του 2018


Διαταγή!!:


49) vii.Το Διοικητικό Συμβούλιο της TAIPED, με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, 

(α) θα αναθεωρήσει τη δομή εταιρικής διακυβέρνησης της ΔΕΠΑ και της Εγνατίας Α.Ε. και θα αξιολογήσει  το Διοικητικό Συμβούλιο   των συγκεκριμένων εταιρειών μέχρι το Φεβρουάριο του 2018 και 

β) θα αντικαταστήσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, αν χρειαστεί, μέχρι τον Απρίλιο του 2018


Ότι πει το υπερκράτος ΤΑΪΠΕΔ:


50) Ένα  νέο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων  και επενδυτικό, η Ελληνική (!!) Εταιρεία Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών (HCAP), η οποία θα έχει στην κατοχή της πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία, ιδρύθηκε με το νόμο 4389/2016  σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής  στις 12 Ιουλίου 2015).


Ελληνική τη λένε!!!! 12 Ιουλίου του 2015, όταν μας «βασάνιζαν» το παιδί μας!!


51) Ο πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι η διαχείριση πολύτιμων ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Και το  να προστατεύσει, να δημιουργήσει και τελικά να μεγιστοποιήσει την αξία τους,  που θα αποκομίσει έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις και από άλλα μέσα


Ξεπουλήματα της λίστας όλου του Εθνικού πλούτου που ο Σαμαράς «πατριωτικά» ετοίμασε τον 12/2014 για τον διάδοχο του Τσίπρα. Μια και ο ιδίως ήταν αδύνατο να τα ξεπουλήσει λόγω «αριστερών» αντιδράσεων. Που δεν τις έχει ο Τσίπρας, επειδή είναι «αριστερός»:


52) Το Ταμείο είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα και διοικείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο. Δύο μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν  από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον  ESM και διορίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών μαζί με τρία μέλη που ορίστηκαν από τον Υπουργό


Προπάντων η «νομιμότητα»: Καθορίστηκαν  από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον  ESM και διορίστηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών:


53) Το Ταμείο αναμένεται να επιτύχει τον στόχο του, τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη διακυβέρνηση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των προτύπων υποβολής εκθέσεων και τη συμμόρφωση, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές για βιώσιμες από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη επιχειρήσεις και διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη


Αέναα ξεπουλήματα ερήμην του Ελληνικού κράτους:54) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα υπόκεινται σε επαγγελματική διαχείριση υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού από το κράτος. Η δημιουργία εσόδων από τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελέσει μία πηγή για την αποπληρωμή του νέου δανείου του ΕΜΣ, σύμφωνα με τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής).


Ξεπουλήματα από την κατοχή με δήθεν διαχείριση του κράτους. Για αποπληρωμή του ψευδούς χρέους:


55) i, Η κυβέρνηση θα λάβει επίσημη απόφαση για τη μεταφορά της Ελληνικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στο HCAP [την «Ελληνική» Εταιρία Συμμετοχών –ξεπουλημάτων], σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την έκθεση του εξωτερικού συμβούλου σχετικά με το εάν η εταιρεία μπορεί να μεταφερθεί χωρίς να διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια


Τρομερό: Άλλοι να αποφασίζουν για την Εθνική μας ασφάλεια


56) ii. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τα κεφάλαια του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας για τα ακόλουθα θέματα: 

(α) πολιτική αμοιβών και αποζημίωσης για το εποπτικό συμβούλιο, 

(β) λογιστικό πλαίσιο 

(γ) πολιτική μερισμάτων, μετά από συμφωνία με τα θεσμικά όργανα σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτών των εγγράφων)


Πλήρης κατοχή για όλα


57) iii. Το Διοικητικό Συμβούλιο του HCAP θα καλύψει τις κενές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της TAIPED και θα αντικαταστήσει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, αν χρειαστεί)


Πλήρως ξένη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ-Ταμείου Αξιοποίησης –ήτοι ξεπουλήματος- της Ιδιωτικής -!!!- Περιουσίας του δημοσίου. Ήτοι της συμπληρωμένης κατάσταση τι 12/2015 των ΣαμαροΒενιζέλων


58) iv. Ο νόμος του HCAP- «Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (4389/2016) θα τροποποιηθεί με σκοπό να μεταβιβαστούν άμεσα  τα SOEs  - οι Δημόσιες επιχειρήσεις-  απευθείας στο HCAP χωρίς τo πρόσθετο επίπεδο θυγατρικών. Η μεταβίβαση των κρατικών επιχειρήσεων στο HCAP θα πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2017 για την αποφυγή ζητημάτων δημοσιονομικής εξυγίανσης !!!!!!)


Όλον τον Εθνικό πλούτο τον μεταβίβασαν, οι σκανδαλοθήρες ΤσιπροΚαμμένοι με την συναίνεση των λοιπών κατοχικών,  στην ιδιοκτησία της κατοχής χωρίς απολύτως κανένα Ελληνικό έλεγχο. Για ξεπούλημα, όσο, όσο


59) v. Το Διοικητικό Συμβούλιο του HCAP- «Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας- θα αναδιαρθρώσει   το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ- Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου Α.Ε. , ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-  και θα αντικαταστήσει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη εάν χρειαστεί.


Όποιος δεν υπακούει απολύεται. Κατοχικός απόλυτος φασισμός:

60) vi. Η διαδικασία προσδιορισμού του εναπομένοντος χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα μεταφερθεί στην ΕΤΑΔ/ HCAP  –«Ελληνική Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου/«Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας- συνεπάγεται την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων από την HCAP για την εξέταση των ακόλουθων βάσεων δεδομένων με βάση τα κριτήρια που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των ελληνικών αρχών και των θεσμικών οργάνων:)


Μεταβίβαση κάθε περιουσιακού στοιχείου.


61) vi. (a) το εθνικό κτηματολόγιο και ειδικότερα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη καταχωρηθεί ως ανήκοντα στο κράτος ή σε άγνωστο κάτοχο 


Επιστήμονες ληστές. Δήμευση όλων. Ακόμα και όσων στο κτηματολόγιο ανήκουν σε άγνωστο κάτοχο:


62) vi. (b) τη βάση δεδομένων όλων των Υπουργείων και τη βάση δεδομένων του GSPP- Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας-  για τα ακίνητα 


ΟΛΑ ΓΙΑ ΔΗΜΕΥΣΗ. Από τις βάσεις δεδομένων όλων των «Ελληνικών» υπουργείων. Χωρίς να ακουστεί κιχ. Εθνική ντροπή63) vi. (c) την βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από την εργασία που πραγματοποίησε η TAIPED-το ξένο ταμείο ξεπουλημάτων- με εξωτερικούς συμβούλους το 2011 και το 2012


Προετοιμασία από τους «πατριώτες» ΣαμαροΒενιζέλους. ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΞΕΠΟΥΛΟΥΣΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ, ΞΕΝΗ ΕΤΑΔ/ HCAP  –«Ελληνική Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου/«Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας με πλήρη μυστικότητα μαφίας:


64) Η διαδικασία μεταφοράς περιγράφεται στο άρθρο 209 του νόμου 4389/2016. – 


Πλήρης μυστικότητα τύπου μαφίας: Άρθρο 209.  Διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη συνεργασία με την Εταιρεία:  Στο νόμο αυτό ο οποίος είναι κωδικοποιημένος έως σήμερα, έχουν πρόσβαση μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στις Συνδρομητικές Υπηρεσίες. !!! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εγγραφή σε ιδιώτες.65) vii. Το Υπουργείο Οικονομικών, χρησιμοποιώντας την τεχνική υποστήριξη του HCAP- «Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας-  ή άλλων εμπειρογνωμόνων, κατά την κρίση του, θα επανεξετάζει σε τακτική βάση το χαρτοφυλάκιο ακινήτων που ανήκουν στο κράτος καθώς και το χαρτοφυλάκιο των Κρατικών Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων Κρατικών Επιχειρήσεων). Το κράτος μεταβιβάζει στο HCAP-στην ξένη/«Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας-  εκείνα που συμμορφώνονται με τους σκοπούς του HCAP.


Υπόσχεση για συνεχή μεταβίβαση περιουσιακών κρατικών στοιχείων !!!!66) viii. Ο Υπουργός θα παράσχει την Υπουργική Καθοδήγηση για το Στρατηγικό Σχέδιο


Ως Καθοδήγηση εννοούν την  εκτέλεση  όλων των εντολών:


67) i. Η Γενική Συνέλευση (της «Ελληνικής» Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου/«Ελληνική» Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) εγκρίνει το κεφάλαιο του εσωτερικού κανονισμού της εταιρείας για την επενδυτική πολιτική, κατόπιν συμφωνίας με τα θεσμικά όργανα σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, Μάρτιος 2018)


Υπάρχει κατοχική «ιεραρχία», τελικά «εγκρίνουν» τα θεσμικά όργανα:68) ii. Υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων στο HCAP από τις κρατικές επιχειρήσεις που μεταφέρθηκαν στο HCAP- Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας-, όπου ο HCAP είναι ο μέτοχος πλειοψηφίας, Απρίλιος 2018


Όλος ο εθνικός πλούτος στην ξένη «Ελληνική» Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας:


69) iii. Το Διοικητικό Συμβούλιο του HCAP- Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας- θα επανεξετάσει τα Συμβούλια του ΕΛΤΑ, του ΟΑΣΑ (STASY, OSY) και θα αντικαταστήσει εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη εάν χρειαστεί (Μάιος 2018). 

Για τις εισηγμένες εταιρείες, η επανεξέταση και η αντικατάσταση των εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών, αν χρειαστεί, θα είναι σε πλήρη συμφωνία με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο


«Σφαγείο», απόλυση,  σε κάθε αντιδρώντα:


70) iv. Τα πρόσθετα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του HCAP- Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας- θα διοριστούν μέχρι τον Μάρτιο του 2018


Προετοιμασία μεθόδευσης ξεπουλημάτων, προ «εξόδου» από το μνημόνιο


71) v. Με βάση τη διαδικασία που συμφωνήθηκε μεταξύ των αρχών και των θεσμικών οργάνων, προσδιορισμός μέχρι το Μάρτιο του 2018 των προς μεταβίβαση ακινήτων. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μέχρι τον Μάιο του 2018


Συμπλήρωση δημευόμενων:72) vi. Τροποποίηση του καταστατικού των κρατικών επιχειρήσεων που μεταβιβάστηκε στην  HCAP- Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας-, στο οποίο η HCAP κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον κωδικοποιημένο εταιρικό νόμο 2190/1920 και να εγκρίνει νομοθετικές διατάξεις για τη μετατροπή του ΟΑΚΑ σε Α.Α., μέχρι τον Μάρτιο του 2018)


Τροποποίηση του καταστατικού των κρατικών επιχειρήσεων…. ώστε να μπορούν να ξεπουληθούν


73) (ii) Διορισμοί 


(Διάλυση Ελληνικού κράτους ή Οργάνωση της Ελληνικής αφρικανικής χώρας. Σκέτη τρέλα


(α) προκηρύσσουν την πρόσκληση για εκείνους τους  διοικητικούς, τους εναλλακτικούς διοικητικούς και ειδικούς γραμματείς κλαδικών επιπέδων που προσδιορίζονται στο TMU (τμήμα WW) ·


(β) διορίζουν Γενικούς Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και


(γ) εκδίδουν  πρόσκληση για κατά θέμα  γενικούς διευθυντές ·


(δ) τροποποιούν  τον νόμο 4369/2016 για την καθιέρωση προθεσμίας 3 μηνών για τις διαδικασίες διορισμού όλων των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Προϊσταμένων Τμήματος, και


(ε) τροποποιούν  τον νόμο 4369/2016 για να διασφαλίσει ότι οι υφιστάμενοι Γενικοί Γραμματείς θα απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους το αργότερο 3 μήνες μετά την πλήρωση των θέσεων που αναγράφονται στο TMU (Section WW).


74) Ως βασικά παραδοτέα 


(τσιμεντοποίηση της κατοχής)


(α) οι διορισμοί διοικητικών, αναπληρωματικών διοικητικών και (ειδικών) τομέων γραμματέων που απαριθμούνται στην ΤΜΜ θα ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2018 · και


(β) οι διορισμοί όλων των θεματικών γενικών διευθυντών θα ολοκληρωθούν έως τον Μάρτιο του 2018.


Ως βασικά παραδοτέα,


(α) τον Μάρτιο του 2018, θα εκδοθεί η πρόσκληση για όλους τους διευθυντές και οι διευθυντές θα διοριστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018 και


(β), η πρόσκληση για όλους τους επικεφαλής των τμημάτων θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2018 και θα διοριστούν οι αρχηγοί του τμήματος.


Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων έως τον Ιούνιο του 2018 (βλ. Τμήμα TMU TM).
Ως προαπαιτούμενη ενέργεια,  οι αρχές θα εξασφαλίσουν τακτική και απρόσκοπτη ροή ηλεκτρονικών δημοπρασιών (βλ. Τμήμα GG της TMU).

Προκειμένου να υποστηριχθεί η ικανότητα των δανειστών να διεξάγουν δημοπρασίες με αποκλεισμό, οι αρχές θα προβούν σε αξιολόγηση των πιθανών νομικών και τεχνικών εμποδίων για την περαιτέρω βελτίωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών μέχρι το Φεβρουάριο του 2018.


______________________________________


THE FINAL EU MEMORANDUM.  SIGNED BY TSIPRAS. WHICH EXTERMINATES AND ROBS THE HELLENISM

Supplemental Memorandum of Understanding: Greece 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/draft_smou_3rd_review.pdf 

Α. Outlook and strategy

Success requires ownership of the reform agenda by the Greek authoritie

                                     

                                             (a great lie)


The government therefore stands ready to take any measures that may become appropriate for this purpose as circumstances change. 


The government commits to consult and agree with the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary Fund on all actions relevant for the achievement of the objectives of the Memorandum of Understanding before these are finalized and legally adopted.


The recovery strategy takes into account the need for social justice and fairness, both across and within generations. 


A fairer society requires that Greece continues to improve the design of its welfare system, so that there is a genuine social safety net which targets scarce resources at those who need them most. 


Implementation of the reform agenda will provide the basis for a sustainable recovery, and the policies are built around four pillars:


 • Restoring fiscal sustainability (section 2): 

Greece will target a medium-term primary surplus of 3.5 percent of GDP.  • Safeguarding financial stability (section 3): 

Further efforts are needed to tackle the large stock of Non-Performing Loans (NPLs). 


This requires in particular the effective impementation of the strengthened framework to support NPL resolution 


(market for NPLs, out-of-court workout (OCW), e-auctions, insolvency framework). 


The authorities will continue to implement an ambitious privatisation programme, and a new independent Privatisation and Investment Fund (HCAP) has been established supporting a more efficient use of resources. 


Technical support

Programme success will require the sustained implementation of agreed policies over many years -


Technical support on the European side is coordinated by the Structural Reform Support Service (SRSS) of the European Commission. 


In October 2015, the Greek authorities and the European Commission finalised a medium-term technical support plan in line with the MoU signed in August 2015. 


In July 2017, the Commission agreed with the Greek authorities on a complementary plan aligning the framework to the newly established Structural Reform Support Programme (SRSP) for the period 2017-2020. 


In December 2015, the Greek authorities informed the Commission that they would allocate EUR 30 million to technical support projects in the areas of PFM and privatization; economic development and procurement; justice and anti-corruption; public administration reform at both central and local level; labour, employment and social protection 


In July 2017, the Commission agreed with the Greek authorities on a complementary plan aligning the framework to the newly established Structural Reform Support Programme (SRSP) for the period 2017-2020. 


These projects are aligned with previous technical support requests (that they deepen and / or complement) and with the MoU, including this update.


Growth strategy


Greece needs to build upon the agreed recovery strategy and develop a genuine growth strategy which is Greek-owned and Greek-led  (great lie !!!) and fully uses available resources, including those provided by the EU. 


This (Greek-owned and Greek-led !!!!)  should take into account the reforms included in this SMoU, relevant European Union initiatives, the Partnership Agreement of the implementation of the National Strategic Reference Framework (NSRF) and other best practices. The authorities will implement the strategy with the assistance of a Scientific Development Council including social partners and sectoral business organisations as well as an Advisory Panel of foreign investors. The new entity will not accept deposits from the public nor engage in direct lending. 


The new entity’s functions, final structure and by-laws will reflect in-depth consultation and agreement with the institutions and will be designed to ensure no risks to public finances and financial stability; its objectives, instruments and governance will be established in line with international best practice and with the technical support.B. Delivering sustainable public finances that support growth and jobs


The subsequent and necessary correction has required an unprecedented fiscal adjustment and sacrifices from Greek citizens. 


(has required an unprecedented fiscal adjustment and sacrifices from Greek citizens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Β.1 Fiscal policy


The general government primary balance in programme terms reached 3.8% of GDP in 2016, up from 0.7% of GDP in the previous year, significantly outperforming the 0.5% of GDP programme target. 


This follows an over-performance of the 2015 ESM programme target by 1.0% of GDP. The largest contributions on the revenue side came from the corporate income tax, VAT, and non-tax revenue, while the main expenditure shortfall was registered in investment spending and intermediate consumption.


The Greek authorities commit to ensuring sustainable public finances by pursuing the fiscal path agreed in August 2015 that is based on primary surplus targets of the ESM programme of 1.75 and 3.5 percent of GDP in 2017 and 2018 respectively. 


The primary surplus target of 3.5% of GDP will be maintained over the medium term, until 2022.


In 2017, Greece is projected to achieve a primary surplus that is substantially above the primary surplus target of 1.75% of GDP. 


In view of the projected fiscal space, the Greek authorities have agreed (!!) with the institutions to use the fiscal space on well-targeted social policy and other actions consistent with the MoU so as to catch up on underspending on the social budget and reduce other payment obligations.The government as a prior action will adopt a budget for 2018 


Αnd as a key deliverable will adopt by May 2018 the Medium-Term Fiscal Strategy (MTFS) 2019-22 that will set spending ceilings consistent with ESM programme targets and a primary surplus of 3.5% of GDP for 2019-2022.The Greek government will monitor fiscal risks, including court rulings (Greek “democracy”), and will take offsetting measures as needed to meet the medium-term fiscal targets in the context of the Medium-term Fiscal Strategy and in its annual updates.


And as a key deliverable, it will approve (order) the Medium Term Fiscal Strategy (MTFS) 2019-22 by May 2018. And as a key deliverable, it will approve the Medium Term Fiscal Strategy (MTFS) 2019-22 by May 2018.


Setting spending ceilings in line with the objectives of the European Stability Mechanism (ESM) and a primary surplus of 3.5% of GDP for 2019-2022.


 The final review will decide on the precise timeline and elements of the implementation. Specifically, the package contains the following elements:


 • a pension reform, to be implemented in 2019, delivering net savings of 1% of GDP in 2019-2022 and a personal income tax reform to be implemented in 2020 and delivering net savings of 1% of GDP in 2020, 2021 and 2022 (see TMU Section L);
 • a targeted spending package matching in net terms the yield from the pension reform (pensioners pay by their money the humanitarian policy of troika-sorry institutions) the composed of 


(i) an increase in spending on targeted welfare benefits (housing allowance; child benefits; school meals; nursery/pre-school education; means-tested reduction in health co-payments) 0.7% of GDP The authorities, as a key deliverable, in May 2018, will bring (order) forward the implementation of the personal income tax measures to 2019 if the IMF. 


In  cooperation with the European institutions (troika) and the Greek authorities, in the context of the final programme review, consider that, based on a transparent forward looking assessment, a frontloaded implementation is needed in order to reach the agreed 3.5% primary surplus fiscal target in 2019. 


Which should be reached without growth-detrimental measures (ie with a reduction in pensions, even this is the greatest growth-detrimental measure as it minimize the market’s liquidity ), and if needed will adopt legislation, in agreement with the institutions, to ensure the exact achievement of the fiscal target, in a manner that is positive for growth. B.2 Tax policy reforms

(d) if not already completed, the authorities will amend the Code of Public Revenue Collection to provide for the extension of the e-auctions mechanism to auctions conducted by the revenue authorities under the Code of Public Revenue Collection under its provisions.By May 2018 (key deliverable), the authorities will legislate to adjust tax rates and broaden the property tax base if necessary in a revenue neutral way in order to issue ENFIA (houses and land tax) bills by August 2018.


In parallel with the review by the Ministry of Justice, the IAPR will review the effectiveness of the application of the KEDE ((Public Invoice Collection Code) for auctions e-auctions undertaken by the tax administration; and, if needed, adopt legal or procedural amendments (in jail if you cannot pay) that fall under the responsibilities of the IAPR by April 2018 (key deliverable).The authorities will ensure that the VAT discount on the remaining islands is eliminated by end-June 2018 (key deliverable).


B.3. Public revenue reforms


The authorities will continue the reforms improving public revenue administration in agreement with the institutions, and taking into account recommendations of technical support.


Completing the establishment of the Independent Authority of Public Revenue 


(the real occupation independent governmentThe authorities will, as a prior action, ensure that the performance contract between the Minister of Finance and the head of the Agency is signed


An assessment of the experience with the 2017 contract will be done with the institutions in March 2018 (see TMU Section S).


The authorities (order to the protectorate) will pass legislation and implement the grading of staff by March 2018. Further legislation needed for assessment and for payroll will be passed by May 2018.


The authorities have produced an action plan for the implementation of the tax and customs academy, and they will ensure that the latter is fully in place by April 2018.


The authorities will proceed with the following hiring plan for 2017 – 2018, as agreed with the one-off injection of resources: through the Supreme Council for Civil Personnel Selection (ASEP):


IAPR makes the final decision on staff to be transferred to it. For the ASEP recruitments, in order to limit delays, a reserve list system will be created by January 2018 and ASEP will schedule its recruitment process to ensure that the reserve list contains sufficient candidates for a year of future recruitment.


As a prior action, a decision will be taken, in agreement with the institutions, on defining and providing the appropriate level of organic positions for the medium term.


The authorities will adopt an IT strategy for the IAPR by December 2017.


With a view to reinforce fight against corruption, the authorities will proceed with a yearly publication of disciplinary proceedings and infringements.


Finally, the authorities will provide the institutions with regular updates on the activities of the IAPR (the real master)  in line with the MoU:


 • monthly updates on the budget execution, and on the situation of staffing and actual hiring of the Authority;

 • the semi-annual updates of the service-level agreement implementing corrective actions where needed.


Improving compliance


To further improve compliance, the government will pursue, and will quarterly report to the institutions on the progress of the implementation of the action plan for the promotion and facilitation of the use of electronic payments (through both transfers and cards) and the reduction in the use of cash and cheques: in 2018 this should take place in January and April. 


The authorities will fully implement the compliance operational roadmap, according to its timeline.


By December 2017, with the aim to significantly reduce the burden on the IAPR (Independent Authority for Public Revenue), from dealing with the backlog of cases for which the statute of limitation has been extended, the authorities will clarify the capacity to carry out tax audits of tax years for which the tax statute of limitations had been extended in the past, taking notably into consideration the recent related Council of State ruling on such extensions. 


They will also, if needed, clarify the situation as regard "supplementary evidence", following another recent Council of state ruling. 


                                                                      (The authorities will) 


The authorities will adopt legislation establishing a central registry of beneficial ownership information of legal persons to ensure public authorities access to adequate, accurate and current information in line with the Financial Action Task Force standard by December 2017.Improving public revenue collection and debt management 


To improve the collection of tax debt the authorities will fully implement the agreed national collection strategy. This will include: 


vii. the commitment, necessary to improve payment compliance, not to introduce new instalment or other amnesty or settlement schemes nor extend existing schemes and to take immediate enforcement action regarding debtors who fail to pay their instalments or current obligations on time (continuous action). 


                               (so as their fortune to be confiscated)Centralise the collection of social security contributions into a single social security fund


As a prior action, the authorities will produce a policy paper laying out the key features, steps and timeline for a future merger of social security contributions collection with IAPR (the real occupation government(see TMU Secion BB).Β4. Public Financial Management and Public Procurement  

Β41. Public financial management 

 • The authorities commit (order to not even protectorate) to continuing reforms that aim at streamlining and improving the budget process…, clearing arrears, and strengthening budget reporting and cash management


 • Moreover, the authorities commit (order to not even protectorate)  to (iv) adopt the Chart of Accounts for central government as designed so far and submit the necessary legal documents-prior action … based also on the recommendations of the IMF/EC technical support experts.


 • The authorities will provide all relevant information (continuous supervision in nonexistent state) for the institutions to assess progress in the implementation ….


 • The government will continue the work on improving the fragmented cash management system transfering general government surplus reserves to the Bank of Greece accounts in line with the current legislation 


                         (the state money is managed by foreigners through the foreign "Greek" Central Bank)


 • The amounts to be transferred will be determined in agreement with the institutions 


                                (this also requires approval for the protectorate)


 • A bi-monthly detailed reporting of the activities of this account will be provided to DG Home of the European Commission


                                      (fully non-existent state)


Β4.2  Public procurement 


Β.5  Sustainable social welfare 


                             (Occupation  humor)


Β.5.1 Pensions 


 • The Authorities have adopted a comprehensive reform of the pension system, to strengthen long-term sustainability while targeting savings of around 1 percent of GDP by 2018, mostly from the expenditure side, on top of the full absorption of the impact of the Council of State ruling on the pension measures of 2012, around 2 percent of GDP. To fully implement the new legislative provisions, the authorities will 


                            (abolition of Greek justice as well)Β.5.2.1 Rationalisation (means reduction) of health expenditure 


 • The authorities will, in line with detailed targets and deadlines set out in the TMU (Section P), a. take structural measures focusing on improving efficiency as a means to contain expenditure 


                                     (reduce health costs)


 • Αs a prior action, they will take further structural measures as needed to ensure that the estimated gap between spending for 2018 and the claw back ceilings for pharmaceuticals, diagnostics, private clinics and "other items" is reduced compared to the previous year Β.5.2.3. Measures to improve the financial management and cost effectiveness of hospitals 


Β.5.2.4. Reducing pharmaceuticals spending through generic penetration and price reduction Β.5.3 Social safety nets and activation 

 • i..So that there is a genuine social safety net which targets scarce resources to those in most need 


                                  (equation to misery) • ii. adopt legislation for a pilot disability benefits reform to move from the current impairment assessment to an assessment including functioning conditions to determine eligibility. i.e. the ability of the person to perform activities of daily living


                                    (against the disabled)


 • iii. in the context of the expenditure reviews, …. i. the pilot programme of the functional disability assessment system… ii. by May 2018, commence the implementation of the reform of the system of transport subsidies,…. 


                          (reduced money for the disabled) 


C. Safeguarding financial stability (Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας)


 • All measures, legislative or otherwise, taken during the programme period that may have an impact on banks' operations (i.e. solvency, liquidity, asset quality etc.) should be taken in close consultation with the institutions 


                           (full oversight of the protectorate) 


The authorities will proceed with actions in a timely manner included in the comprehensive strategy for the financial system related to reinforcing the banking sector by 

 •  (ii) addressing NPLs and C1.  Preserving liquidity and capital in the banking system


The authorities are committed to preserving sufficient liquidity in the banking system in compliance with Eurosystem rules


                              (it refers to obligations of the protectorate in the banking system)


 • (i) normalising liquidity and payment conditions and strengthening capital, (ii) addressing NPLs and 

 • (iii) enhancing governance of the financial institutions.


Γ.2.  Resolution of Non-Performing Loans (NPLs). 

Γ.2.1 Enable an active NPL secondary market 

 • The authorities will continue to take any necessary actions to enhance the functioning of a dynamic NPLs' secondary market 


                                                 (auctions, etc) 


Γ.2.2 Monitoring the banks' non performing exposure. 

 • The Bank of Greece, in cooperation with the ECB-SSM, will make every effort to ensure that the NPE targets remain both realistic and ambitious and that banks' NPE strategies are adequately designed and executed to reach the targets 


                              (the real government is the Central Bank of Greece) 


 • Furthermore, the Bank of Greece will, on a quarterly basis, present to the institutions a report, which includes 

a) detailed analyses on the developments of the targets and KPIs, 

b) the reasons for missed targets and underperformance, and 

c) recommendations to remedy the problems' drivers


                      (and above all, the troika, sorry,  the institutions)


C.2.3 Debt restructuring and insolvency procedures ( Διαδικασίες αναδιάρθρωσης του χρέους και αφερεγγυότητας)


 • Out-of-Court Debt Workout (OCW)  


                         (What it says basically is vague with many "will")


C. 3 Governance of the HFSF (Hellenic Financial Stability Fund) and the banks 

 • The independence of the HFSF will be fully respected, …, the independence of the management, decision-making and commercial operations of banks will be fully respected,..., any potential replacement of board members and senior management of the banks will be carried out without any political or other interference 


                         (Not even a protectorate, not even a colonial government) D.1.  Labour market and human capital 


 • With a view to promote and monitor the representativeness of sectoral collective agreements, the government, in consultation with the social partners and in agreement with the institutions…. about occupational labor law 


                            (All from the Troika, sorry  the institutions)D.3 Regulated Network Industries (Energy, Water, Transport) 


Energy 


 • The measures shall consist of the divestment of PPC’s lignite-fired generation capacity to existing or new alternative suppliers and other investors 


                                       (Lignites confiscation) 


 • PPC shall not have any participation or link, including preferential supply of electricity, with any divested entity 


                                          (Exclusion of PPC) 


 • shall be independent of and unconnected to PPC and its affiliated undertakings; 


                                         (Exclusion of PPC) 


 • The divestment shall represent around 40% of PPC’s lignite-fired generation capacity. The exact percentage will be defined with technical discussions with Commission, according to the aforementioned judgments and decisions on lignite. 


                                         (Lignites confiscation)  • The Hellenic Republic's commitment offer envisages the divestment of the lignite-fired plant of Meliti 1 and option for a new Meliti 2 plant, as well as units 3 and 4 of Megalopoli and of all related assets and resources as described in the Schedule of the Commitments (hereafter the Divestment Business(es)) as going concern(s) to one or more purchaser(s), according to the terms of sale, divestment procedure and timeframe approved by the Commission. 


                                     (Lignites confiscation) 


 • Regarding the lignite-fired power plants which are not part of the Divestment Business(es) as defined in the Commitments, it is upon PPC to decide on investments and consider life-time extensions. 


                     (They take lignite from PPC and not units!!!!) 


 • The Hellenic Republic will ensure that all the necessary steps for the effective divestment to the purchaser(s) of the Divestment Business(es) as specified in the commitment offer made binding by the European Commission, including the adoption of all the necessary legislative, regulatory and corporate measures and/or resolutions, the carve-out and spin-off of the Divestment Business(es), as well as the official launch of the international open tender procedure run by PPC 


                                         (order to the protectorate) 


 • so that, in combination with the adopted structural measures, they ensure the agreed market share reduction targets for PPC, as laid down in the MoU. With a view to continuing reducing, progressively, PPC’s retail and wholesale market share below 50% in a sustainable and permanent way, promoting competition in the electricity market and removing distortions, so that, in combination with the adopted structural measures, they ensure the agreed market share reduction targets for PPC, as laid down in the MoU. With a view to continuing reducing, progressively, PPC’s retail and wholesale market share below 50% in a sustainable and permanent way,


                                   (Execution of PPC by its divestiture) Water utilities 


 • amend legislation to 

(a) comply with the commitment to professionalise and de-politicise the Greek administration at all levels by reforming the governance of local water companies (DEYAs), particularly the appointment of independent board members and of the Director-Generals and 

(b) to clarify that the geographical scope of activity of local water companies (DEYAs) and of the Athens Water Company (EYDAP) and the Thessaloniki Water Company (EYATH) will not overlap in order to provide legal certainty for investments and long-term planning. 


               (So as the Greek  state to have nothing. As, Georgiadis the vice president  of ND was howling .

                 And all the German and French state-owned companies to confiscate all) D.4.  Privatisation 


 • Privatisation can help to make the economy more efficient and contribute to reducing public debt 


                   (like the “arbeit macht frei”)


 • The government and the Hellenic Republic Asset Development Fund (TAIPED) have taken important steps in advancing the privatisation programme forward (e.g., completion of the transaction on the regional airports, the conclusion of the Pireaus Port (OLP) privatisation, launching of Egnatia motorway concession tender, financial closing of Astir and TRAINOSE) and are committed to proceed with the ambitious, ongoing privatisation programme of TAIPED. 


                                  (The already unsold National wealth)


 • Implementation of the agreed TAIPED Asset Development Programme (by means of direct sale, concessions, securitisations, or other forms of monetisation) regarding all its core assets is key to stimulate private investment, increase efficiency, and provide financing to the State. 


        (Continuation without shame of the "sauce" for  the natives about  the sale of public holdings titles) • To maintain investor interest in key tenders, the Hellenic Republic commits to proceed with the on-going privatisation programme. 

The Board of Directors of the TAIPED will approve its updated Asset Development Plan (ADP), which includes for privatisation assets under TAIPED as of November 2017. It will be subsequently endorsed by KYSOIP 


                 (Mockery of the natives for the sale of the national wealth, the addition by the TsiproKammenos  

                   of the new  National wealth, to that  Samaras Venizelos list of 12/2014)


 • The implementation of this programme aims to generate further annual proceeds (excluding bank shares) for 2017, 2018 and 2019 of EUR 1.4 bn, EUR 2.0 bn and EUR 1.0 bn, respectively, on top of EUR 0.3 bn and of EUR 0.5 bn, collected in 2015 and 2016 respectively. 


(The world's largest robbery by the TsiprasKammenos, but also BY ALL OF THE “GREEK” POLITIVIANS, SERVANTS, OF THE NEONAZI  occupation OF GREECE   (ND etc) - Beyond,  that already done with the banks. That's about $ 1.5 billion a year. For 99 years, National Treasures worth more than € 1 trillion will be sold, with only 1.5x 99 = € 148.5 billion, about 10% of its value. In order to confiscate also Greece's natural gas for the payment of "debt )


 • The government commits to facilitate the privatization process and complete all needed government actions to allow tenders to be successfully executed. In this respect, it will complete all actions needed as agreed on a quarterly basis between TAIPED, the institutions and the government. 


                                           (Obviously, the  traitors agree to everything)


 • The list of Government Pending Actions has been approved by the Board of Directors of the TAIPED and is attached to this Memorandum as an Annex and constitutes an integral part of this agreement. 


                                                  (The extra agreed sale) 


 • The Asset Development Plan (ADP) is attached to this Memorandum as Annex and constitutes an integral part of this agreement. The ADP will be updated on a semi-annual basis and approved by TAIPED. KYSOIP will endorse the updated plan; 


                             (The sale is called euphemism "growth".  And on a six-monthly basis for 99 years, 

                               the progress of the sale will be controlled)


 • TAIPED will hire advisors for the key remaining tenders of the ADP including Hellenic Petroleum (HELPE); the electricity company (PPC), the gas company (DEPA), the water companies for Thessaloniki and Athens (EYATH, EYDAP, respectively), the telecom company (OTE) and the 30% stake in the Athens International Airport. 


(Sale for some "euros"  of ELPE's - Greek oil that have rights to a very large natural gas field under exploitation, and for some "euros" also, DEPA (Greek gas) , EYDAP (athens water), EYATH -Salonika water and of  30% of the airport) 


 • The submission of binding offers for 66% of DESFA (100% subsidiary of DEPA SA)  will be completed. 


                                                (DESFA sale finish) 


 • The authorities will conclude the remaining Government Pending Actions identified by the institutions and TAIPED (continuous action) 


                                             (Perpetual sell-off)


On Egnatia, a to f.) : 


(a) the Hellenic Republic, with TAIPED, will submit to DG MOVE for clearance the new toll pricing policy to be implemented on the motorway and its vertical axes after the technical advisors of TAIPED conclude their study; the draft toll pricing policy that is proposed for submission to DG MOVE must be agreed with TAIPED prior to its submission to DG MOVE; 


                       (For Egnatia. There is no government and at  tolling. All by the Possession) (b) the Minister of Infrastructure and Transport shall issue an interim Ministerial Decision putting the stations whose construction has been completed (Pamvotida, Evzonoi, Ieropigi, Mesti) in operation under the current toll pricing policy; 


                                 (An approval is required and will be required even for "toilet")(c) the Minister of Infrastructure will issue a new ministerial decision (MD) to replace the MD regulating exemptions issued on 27/11/2017 in FEK. The new MD will be agreed with TAIPED prior to its issuance. The MD will provide that any exemptions set out in it will terminate immediately upon the approval of the new toll pricing policy by DG MOVE and the issuance of a further MD implementing the new toll pricing policy as approved by DG MOVE; 


                               (Occupation orders everything to its  servants, the government)(d) Egnatia S.A. shall tender the two operation and maintenance contracts for the Motorway and its vertical axes by way of including in the scope of work (and/or by way of including a relevant unilateral option right of Egnatia Odos SA in the tender documents) the design and construction of the four frontal toll stations located in Siatista, Ardanion, Kavala and Strymonicon and the construction of the total number of the lateral stations included in the Joint Ministerial Decision nr. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393 (Government Gazette 1867/B/29.05.2017) 


                            (The occupation approves the  assignment and construction) (e) tender documents to be agreed with TAIPED prior to tender approval by the Board of Egnatia Odos SA and commencement of the tender process; (f) TAIPED will launch the expression of interest for the concession of the motorway. 


                            (The occupying foreign supreme state approves and orders)(f) TAIPED will launch the expression of interest for the concession of the motorway. 


                     (Everything and everything. The sale  is made by the occupation alone) 


On Hellenikon 


(a) Τhe proposed Integrated Development Plan has already been presented to the Central Administration Council and immediately after its formal submission, the Secretary General of Public Property will in turn forward this to the relevant ministries for processing according to the relevant laws. 


(Real Greek National Shame. They only execute orders. Nothing else. It has been presented to a Council of Foreign  Government, "to the Central Administration Council" and at the end formally, so as  "not to appear" slaves, the Secretary General of Public Property will forward it to the competent Ministries for "democratic" processing according to the relevant laws) (c) The authorities will issue the Presidential Decree for the Integrated Development Plan no later than six months from its formal submission, in accordance with the relevant provision of Law. ( 


                                       (Curious not to ask for pre-approval!!!) 


(e) the working group, agreed between the authorities and the investors in June 2017, and made up of all involved government services, the representatives of the investors, TAIPED and a representative of the European Commission, will be convened on a regular basis to follow the developments and solve any problems that may arise. 


                           (Beyond state and state services of the protectorate) 


On the Thessaloniki Port Authority S.A. (OLTH), the Share Purchase Agreement and Shareholders’ Agreement will be signed, with a view to a closing before the end of April 2018.


                                          (Order of sale of Thessaloniki Port: At the Port Authority of Thessaloniki, 

                                           the Share Purchase Agreement and the Shareholders' Agreement will 

                                           be signed with a view to closing before the end of April 2018)As key deliverables:


ii. On Egnatia, 


(a) the Ministers of Infrastructure and Transport and Finance will issue a JMD setting out the new toll pricing policy in a form agreed with TAIPED (April 2018); the new toll pricing policy will be implemented immediately upon its approval by DG MOVE; (b) until the endorsement of the new toll pricing policy to be applied to all toll stations of the motorway and the vertical axes, the Minister of Infrastructure and Transport, upon completion of construction of any new toll station, shall issue an interim Ministerial Decision putting such stations in operation under the current toll pricing policy 


                                            (They leave it temporarily!!!!)(c) Egnatia S.A. will  sign the contract for the construction of the Asprovalta toll station with the preferred bidder and instruct the constructor to commence its construction immediately (February 2018) and will ensure the commencement of operation of the – currently under construction – Thessaloniki (Oreokastro) Frontal Toll Station. Commencement be effective immediately after the issuance of the necessary JMD (to be agreed with TAIPED) by the Ministers of Transport and Infrastructure and Finance (March 2018. (


                            (Again they act as servants executing orders. National Greek disgrace)


iv. Launching of the tender for the sale 

of 30% of AIA, 65% of DEPA and 5% of OTE, on the basis of the recommendations of the hired by TAIPED advisors (March 2018). By March 2018, launch the tender for the sale of 35.5% of HELPE; the percentage of shares to be sold could be lower, if by that date, agreement has been reached with the institutions on an alternative form of monetization with at least equivalent financial benefits for the Hellenic Republic. By June 2018, launch the tender for the sale or other form of monetisation of 17% of PPC provided it generates at least equivalent financial benefits to the Hellenic Republic compared to the sale. 


                           (Equivalent "benefits" for the Hellenic Republic means,  the money the conquerors will get)v. On Athens International Airport the extension of the concession agreement will be ratified in parliament (protectorate) by April 2018 (after the issuance of the required decisions by the relevant European authorities). 


                                    (Finish of the airport)


vi. On OLTH the concession agreement will be ratified in Parliament (protectorate) by March 2018. 


                                                                           (Order) 


vii. The Board of Directors of TAIPED, with the help of external advisors, will 

(a) review the corporate governance structure of DEPA and Egnatia S.A. and assess the Board of Directors of the specific companies by February 2018 and 

(b) replace executive and non-executive members if needed, by April 2018. 


                                   (Everything which orders the supreme state of TAIPED) 


Hellenic Corporation of Assets and Participations


 • A new privatisation and investment fund, the Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP), which will have in its possession valuable Greek assets, was established through law 4389/2016 in line with the statement of the Euro Summit of 12 July 2015. 


                    (“Greek” they did  it !!!!    July 12, 2015, when our child Tsipras, was "tortured"!!)


 • The overarching objective of the Fund is to manage valuable Greek assets; and to protect, create and ultimately maximize their value which it will monetize through privatisations and other means.  


                  (Sales  of the list of all the National wealth that "patriotic" Samaras prepared on 12/2014 

                   for his  successor of Tsipras.  Since it was impossible to Samaras to proceed to sell,  

                  because of "left" reactions of Tsipras. Who Tsipras,  as  "leftist", has not any reactions)


 • The Fund is established in Greece and is managed by its Board of Directors, overseen by a Supervisory Board; two members of the Supervisory Board have been nominated jointly by the European Commission and the ESM and appointed by the Minister of Finance, together with three members nominated by the Minister.


                (Above all, "legality": They were jointly defined by the European Commission and ESM 

                  and appointed by the Minister of Finance)


 • The Fund is expected to fulfil its objective by adhering to international best practices and OECD guidelines in terms of governance, oversight and transparency of reporting standards, and compliance, as well as best practices for socially and environmentally sustainable business and consultation with stakeholders.


                             (Permanent sale in absentia of the Greek state)


 • The Fund and its assets will be under professional management at arm's length from the State. The monetisation of the assets will be one source to make repayments of the new loan of ESM, in line with the Euro Summit Statement.


        (Selling off, from the occupation,  with supposedly state management. For repayment of false debt)


As prior actions:


 • i, The government will take a formal decision on the transfer of the Hellenic Aerospace Industry to HCAP in agreement with the institutions and taking into due consideration the report produced by the external advisor on whether the company can be transferred without compromising national security;


                                (Terrible: Others to decide on our National Security)


 • ii. The General Assembly shall adopt the chapters of the company's internal regulation for the following issues: 

(a) remuneration and compensation policy for the Supervisory Board; 

(b) accounting framework; 

(c) dividend policy, following agreement with the institutions on the specific content of these documents.


                                              (Full slavery for everything) 


 • iii. The Board of Directors of HCAP will fill the vacant posts in the board of TAIPED and replace executive and non-executive members if needed.


                                     (Fully foreign administration of the TAIDED-Valuation Fund – 

                                      or a sell-out - of the Private - !!! - Of State Property. 

                                      That is, the completed list of Greek  National Wealth on  12/2015)
 • iv. The HCAP Law (4389/2016) will be amended with a view to bringing the SOEs -State Owned Enterprises- directly under HCAP without the additional layer of a subsidiary; the transfer of the SOEs to HCAP will take place on 31 December 2017 for the avoidance of financial consolidation issues.


(Tsipras transferred all the National wealth, with the consent of the other occupation's servants Greek politicians, to the ownership of the occupation and without any Greek control. For sale, as long as) • v. The Board of Directors of HCAP will review the Board of ETAD and replace executive and non-executive members if needed.


                    (Anyone who does not obey is dismissed. Occupational  Absolute Fascism)


 • vi. The process for determining the remaining portfolio of real estate that will be transferred to ETAD / HCAP will entail the hiring of external consultants by HCAP to screen the following data bases using the criteria already agreed between the Greek authorities and the institutions:


                      (Transfer of all  assets)


 • ALL INTO THE NEW  PORTFOLIO OF THE SLAVERY


 • vi. (a) the national cadastre and more specifically the assets already registered as belonging to the state or to an unknown owner; 


     (Scientist robbers. Commitment of all. Even those in the cadastre belong to an unknown owner) • vi. (b) the database of all Ministries and the database of the GSPP on the real estate assets;


(ALL FOR SALVATION. From the databases of all "Greek" ministries. Without “kich”. National shame) •  vi. (c) the data base created from the work done by TAIPED with external consultants back in 2011 and 2012; the consultants should have full access to the above data bases, via excel files, to be provided by GSPP. The consultant will be provided with any required authorization to review the relevant registrations at the cadastre offices. To that end they will sign any non-disclosure agreements required. The transfer process is described in Article 209 of Law 4389/2016. No transfer can be done for assets that belong to exceptions described in paragraph 4 of article of the Law 196 4389/2016. The hiring of consultants and the screening process should start at the latest by January 2018 The Ministry of Finance and the institutions will receive on a regular basis reports of the process.


(ALL TO THE SELLING OFF THE GREEK NATIONAL WEALTH, HCAP - "Hellenic Public Real Estate Company" / "Hellenic" Holding and Property Company with full mafia secrecy) • vii. The Ministry of Finance, using the technical support of HCAP or other experts as it judges appropriate, will review on a regular basis the portfolio of real estate assets belonging to the state as well the portfolio of SOEs (including newly set up SOEs. The State shall transfer to HCAP those complying with the purposes of HCAP.


 • viii. The Minister will provide the Ministerial Guidance for the Strategic Plan.


                      (Guidance means executing all commands)


 • ix. The General Assembly will approve the Strategic Plan.:


                      (That was "missing" not to approve it)


As key deliverables 


 • i. The General Assembly shall adopt the chapter of the company's internal regulation on the investment policy, following agreement with the institutions on the specific content of this document (March 2018)


              (There is a "hierarchy" of occupation. Finally "approves" the institutions)


 • ii. Submission of business plans to HCAP by the SOEs transferred to HCAP, in which HCAP is the majority shareholder (April 2018).


           (All the national wealth in the foreign "Hellenic" Hellenic Holding and Property Company) • iii. The Board of Directors of HCAP will review the Boards of ELTA, OASA (STASY, OSY), and replace executive and non-executive members if needed (May 2018). For the listed companies, the review and replacement of executive and non-executive members if needed, will be in full compliance with the regulatory framework in place.


                         ("Slaughterhouse", dismissal, to each who counteracts)


 • iv. The additional non-executive members of the Board of Directors of HCAP will be appointed by March 2018.


                        (Prepare for confiscations settlement before the "exit" from the memorandum)


 • v. Based on the process agreed among the authorities and the institutions, identification by March 2018 of the real estate assets to be transferred. Completion of the transfer of the real estate assets will take place by May 2018.


                                          (Fill in confiscated)


 • vi. Amendment of the articles of association of the SOEs transferred to HCAP, in which HCAP has the majority shareholding, so that there is compliance with the codified company law 2190/1920 and adopt law provisions for transforming OAKA to an S.A., by March 2018.


                    (Amending the statutes of state-owned enterprises ... so they can be sold out)


Ε. A modern State and Public Administration (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness)

Ε.1. Public administration

The authorities intend to modernise and significantly strengthen the Greek administration, and to put in place a programme, in close collaboration with the European Commission, for capacity-building and de-politicizing the Greek administration at all levels. Significant reforms have already been adopted in the context of the ESM Programme (European Stability Mechanism), and now attention is turned to their full implementation.


In this context 


 • (i) Mobility. 

Generic and specific job descriptions will be completed for all ministries, with the collaboration of technical support, a plan for rollout to the wider public administration will be submitted to the institutions and organigrams for all Ministries finalised (prior action). 


The authorities are already implementing the new mobility scheme. 


The appointing authorities of the receiving services will issue the decisions regarding the first cycle by February 2018 and changes of position by employees will take place by March 2018 (key deliverable). 


Final decision on employee mobility will be taken by the receiving service with a vacant position, without involvement of the political level, and according to pre-defined rules to limit disruption in the departing service. 


This will rationalize the allocation of resources as well as the staffing across the general government.


 •  (ii) Appointments (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness):


As prior action, the authorities will:


(a) launch the call for those Administrative, Alternate Administrative and (Special) Sector-Level Secretaries specified in the TMU (Section WW); 


b) appoint Directors General for HR and financial services; and 


(c) launch the call for thematic Directors General; 


(d) amend law 4369/2016 to introduce a time limit of 3 months for the appointment procedures for all General Directors, Directors and Heads of Division; and 


(e) amend law 4369/2016 to ensure that the existing Secretaries General will be relieved from their duties at the latest 3 months after the filling of the positions listed in the TMU (Section WW).


As key deliverables, 


(a) the appointments of Administrative, Alternate Administrative and (Special) Sector-Level Secretaries listed in the TMU will be completed no later than June 2018; and 


(b) the appointments of all thematic Directors General will be completed by March 2018.


                      As key deliverables, 


(a) in March 2018, the call for all Directors will be launched, and Directors will be appointed by June 2018, and 


(b), the call for all Heads of Division will be launched in June 2018, and Heads of Division will be appointed.


The authorities will provide a detailed report on the implementation of the above actions by June 2018 (see TMU section WW).


 • (iii) Performance assessment (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness) 


The first performance assessment exercise will be performed as a prior action. By June 2018 and as key deliverables, 

  

(i) an all-inclusive plan for rollout according to the scope of Part B of law 4369/2016 will be developed, including the implementation of goal-setting for the public administration and an electronic platform for performance assessment; and 


(ii) the second performance assessment exercise will be performed.


Further actions include:


i. Curricula. By May 2018 the current 'klados' system will be mapped and streamlined with the generic and specific job descriptions with the cooperation of the available technical support.


ii. Wage bill. 

The MTFS 2019-22 will establish ceilings for the wage bill and the level of public employment consistent with achieving the fiscal targets and ensuring a declining path of the wage bill relative to GDP during the period, inter alia through the use of the attrition rule which will go from 1:4 in 2017 and 1:3 in 2018, while exempting from the calculation of the total annual number of hirings those that are due to staff mobility within the public sector, except from Chapter B companies. 


Conversions of temporary contracts into permanent contracts following a final Court decision will require action to ensure adherence to the projected wage bill in the 2018 budget and the 2019-22 MTFS.


Furthermore, a ceiling on temporary contracts will be introduced to ensure that the average number of contracts burdening the budget, as reported in the Census database, remains unchanged in 2018, preserving the projected general government wage bill. 


Additional temporary contracts to cover needs coming from the refugee crisis, natural disasters and humanitarian crisis will be exempt from the ceiling.


 • iii. Allowances (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness)


As a prior action, 

(i) legislation will be adopted to streamline allowances for dangerous and hazardous work, through, inter alia, the expertise provided by the available technical support programme; and 

(ii) article 32 of law 4483/2017 will be amended to limit to the provision of in-kind benefits of food and accommodation by municipalities of remote areas and islands to temporary teachers and other critical professions and emergency staff in agreement with the institutions. 


By May 2018 (key deliverable), the authorities will 


(i) publish the short-term plan on protection and prevention as specified in the law, 

(ii) provide to the institutions the initial opinion of the Committee regarding allowances for hazardous and dangerous work, together with the detailed study and provisional quantifications, as specified in the law, and 

(iii) agree with the institutions the guidance provided by the ministers to the Committee. • iv. Coordination (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness)


The authorities will strengthen the capacity for coherent policy making, to ensure effective planning and coordination of governmental work, of legislative initiatives, of monitoring of implementation of reforms, and of arbitrage functions on all policies. 


By February 2018 (key deliverable), the authorities will, in cooperation with technical support, develop a manual of 


(i) structures and procedures within the government and the public administration, which includes the preparation, coordination and arbitration of policies; and 

(ii) effective process of inter-ministerial consultation prior to the launching of legislative proposals, including a process to ensure that the submission of all amendments to legislation is coordinated in a centralised manner. 

The inter-ministerial coordination will be implemented notably by re-enforcing the role of the existing Secretariat General for Coordination and of the preparatory bodies for the supervision and governance of reform implementation in all ministries, and in particular of the Council for Reform. The manual will be implemented by March 2018 (key deliverable)


 • v. Illegal hires (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness). 


The authorities will continue to identify illegal hires and temporary injunctions, as well as disciplinary cases, and take appropriate enforcement action. • vi. Development of an Internal Control System (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness). 


To strengthen the transparency and accountability of the public administration, the authorities will develop and implement a system of internal control including internal audits, making the best use of technical support. 


By April 2018, the authorities will present to the Commission the proposal of the system of internal control including internal audit in view of its subsequent implementation. 


The internal control systems will be developed in close cooperation with the on-going technical support activities on Anti-Corruption and on Administrative Reform undertaken respectively by the OECD and Expertise France.
 • vii. Access to law (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness) 


The authorities will engage, with the help of technical support, in a programme to improve access to law by citizens. 


This includes a long-term plan of codification of the main legislations which will be proposed by December 2017, and fully implemented by the end of 2018. 


This also includes the creation of a publicly and freely accessible electronic portal giving access to legislation, both in the form published in the Gazette (FEK form) and in the consolidated version of the various provisions.


E. 2 Justice (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness) 

 


The authorities will implement the three-year strategic plan for the improvement of the functioning of the judicial system. 


The plan encompasses key actions aimed at enhancing judicial efficiency, speeding up judicial proceedings and addressing shortcomings in the functioning of courts such as, but not limited to, collecting information on the situation of the courts, computerization, developing alternative means for dispute resolution, such as mediation, rationalizing the cost of litigation and improving in court functioning and court management. 


As a prior action, the authorities will ensure a regular and unimpeded flow of e-auctions (see TMU Section GG). 


In order to support lenders' capacity to auction foreclosed properties, the authorities will make an assessment of potential legal and technical impediments to the further improvement of electronic auctions by February 2018. 


These impediments, if any, will be addressed, by adopting necessary legal amendments no later than April 2018 (key deliverable). 


As a prior action, the authorities will amend the Code of Civil Procedure, the insolvency law and other related laws to strengthen the position of secured creditors by aligning the treatment of secured credit with EU best practices, placing secured credit in a position of priority, which will allow lenders to provide financing based on the market value of the collateral. 


This modification of the ranking of claims will only apply to new secured credit extended after the legal amendments are adopted and enter into force (see TMU Section HH). 


The authorities, making use of technical support as appropriate, will: 


 • i. Integrate in the growth strategy the three-year strategic plan for the improvement of the functioning of the judicial system, since timely, efficient and reliable justice is a key driver for growth, and implement the plan according to its schedule; submit biannual reports to the institutions on the progress of integration, starting from end-December 2017.


 • ii. Assess the implementation and effectiveness of proposed measures to reduce the backlog of cases in civil courts and deliver to the institutions a report by end January 2018. Potential identified problems, impediments or shortcomings will be addressed, including by enacting the necessary legal amendments, by April 2018. 


 • iii. Assess the implementation and effectiveness of proposed measures comprised in the agreed action plans to improve e-justice, mediation and judicial statistics. Enact the new legal framework of mediation (prior action) and disseminate the relevant information to the legal practitioners and the public at large, so as to increase awareness of the availability of this mechanism and encourage its use (February 2018). 


The authorities will enact legislation to ensure access to justice by vulnerable persons (December 2017).


E.3 Anti-corruption (Dissolving a Greek State or Organizing the Greek African Country. It's a madness) 


As a prior action and in line with written commitments given by the authorities at the closure of the 2nd review, the authorities will amend legislation to fulfil GRECO's recommendations on the funding of political parties, in light of its report of October 2017. 


The authorities will fully implement the legal framework for the financing of the political parties, notably by ensuring that all necessary secondary legislation is adopted by March 2018 (key deliverable, TMU Section XX). 


They will also ensure full publication by the authority in charge of controlling the financing of political parties on its website of the information mentioned in subpara n of para 2 of the article 21 of law n° 3023/2002 according to the legal timeline (continuous action) and the authorities will ensure the publication of the report from the authority in charge of controlling the financing of the 2015 elections by March 2018.


The authorities will revise the legal framework of the declaration of assets system in light of the recent Council of state ruling. 


This implies revising primary legislation by March 2018 and ensuring that secondary legislation is fully in place by May 2018. 


The authorities will also ensure that the bodies in charge of controlling the declarations of assets are fully staffed and operational by May 2018. 


The authorities will ensure that all declarations up to 2016 (based on 2015 income) are processed by September 2018.


The authorities will continue to implement the Strategic Plan against corruption in full and in line with its timeline. 


The update of the national anti-corruption plan by March 2018 (key deliverable, TMU Section ZZ) will include a commitment to assess by April 2018 the implementation of the Code of Conduct of members or Parliament and, based on this assessment, it will be revised, if needed, by June 2018. 


The updated plan will also include the creation of a monitoring mechanism of a selection of important financial crimes, including notably corruption and money laundering cases with the objective to build a credible track-record of prosecuting and sanctioning such crimes (TMU Section ZZ).


Following the assessment of the reduction of penalties for financial crimes provided by Law 4312/2014, the authorities will by February 2018 deliver a draft and by May 2018 amend this legislation.


The authorities will continue to pursue technical support with the European Commission SRSS in the fields of anti-corruption.


Ε.4 Independent agencies and regulatory bodies

Hellenic Statistical Authority (ELSTAT)


The government fully respects the independence of ELSTAT in carrying out its tasks and providing high quality statistics in a timely manner. 


For this, the government will continue implementing necessary reforms and investigate all the support possibilities available to provide ELSTAT with adequate human resources, sufficient financial means and continue providing effective access to administrative data.


In particular, the government will, as a prior action:


 • i. legislate to facilitate the set up and staffing of the President's office consistent with the Mobility Law;


 • ii. legislate to give the President of ELSTAT greater autonomy and flexibility in deciding how the organisation's agreed budget should be spent, including the ability to transfer funds between budgetary headings within agreed limits;


 • iii. increase ELSTAT's budget from January 2018 to facilitate the recruitment and retention of highly skilled staff through the introduction of compensations based on job descriptions, consistent with the unified wage grid legislation;


 • iv. set up a framework for staff-level agreements to allow ELSTAT to contribute on a cost-paid basis to specific projects of other public bodies.


 • v. The authorities have already legislated the State indemnification of the ELSTAT President - and other ELSTAT officials acting upon his/her authority - against legal and other costs (including counsel's actual fees and personal financial liabilities) incurred as a result of legal challenges/actions/proceedings taken or threatened against them in relation to decisions made and actions taken (including potential omissions) pursuant to carrying out their official functions in compliance with applicable provisions and rules, statutory or otherwise.


This follows up the commitments taken by the government in the Commitment on Confidence in Statistics signed in March 2012, in order to support ELSTAT in upholding confidence in Greek statistics and to defend them against any efforts to undermine their credibility, as well as to report annually to the Hellenic Parliament and to the European Commission.
Independent agencies and entities


A unified approach should be adopted towards all independent agencies, irrespective of whether they are constitutionally protected or not. 


A common set of rules, applicable horizontally, would simplify the normative framework and would enhance effective governance of the relevant agencies and unhindered performance of their functions.


Following the agreement on the principles and key elements to strengthen the autonomy and effectiveness of all independent agencies and entities in the context of the second review, the authorities and independent agencies will 


 • (a) provide draft legislation as appropriate so as to bring horizontal provisions and internal regulations in line with the results of the horizontal review (prior action); 


 • (b) assess existing independent authorities so as to identify overlapping competences and fields of activity and eliminate redundancies by February 2018; based on this assessment, as a key deliverable, by March 2018 enact legislation to reorganize the field, including merging eligible entities, reassigning functions to relevant services of the central administration and abolishing redundant entities; and finalize and enact, after consultation with the institutions, the legislation on bringing horizontal provisions in line with the results of the horizontal review.


In addition:


 • i. Hellenic Competition Commission (HCC): 

the government commits to safeguard the independence and the effectiveness of the Hellenic Competition Commission in line with EU requirements. 


As a key deliverable, the authorities, in agreement with the institutions, will by April 2018, amend any primary and secondary legislation so as to bring these in line with the results of the horizontal review on independent agencies (see above), including on issues relating to the conflicts of interest of the HCC's Board members and the staffing of the HCC’s internal legal office, consistent with the general framework for the appointment of legal staff of the entities of the public sector, as defined by law. 


The advocacy unit of the Hellenic Competition Commission will be strengthened by twelve additional posts and a review will be conducted with the support of the European Commission and international expertise to ensure that the competition law is in line with EU best practice.


 • ii. Regulatory Authority for Energy (RAE): 


The authorities, in agreement with the institutions, will adopt or amend any primary and secondary legislation, including the Internal Operation Rules of RAE under Article 45 of Law 4001/2011, by April 2018 (key deliverable), so as to bring these in line with the results of the horizontal review on independent agencies (see above).


 • iii. Regulatory Authority for Passenger Transport (RAEM): 


As a key deliverable, the authorities, in agreement with the institutions, will adopt or amend any primary and secondary legislation, so as to bring these in line with the results of the horizontal review on independent agencies (see above) by April 2018.