Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Βουλής Προλέγει την Καταστροφή της Ελλάδος στην Ορκωμοσία Πρόεδρου της Δημοκρατίας