Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΣΕΠΤΟΜΕΝΟΙ-ΣΠΑΝΙΟ ΕΙΔΟΣ!

.......................................................

Φίλτατε Ιωάννη,

Συμφωνώ εν πολλοίς με όσα μου γράφεις. Συνοπτικά ο Μ.  Θεοδωράκης
υπήρξε: Κομμουνιστής του κερατά 1942... 1975, αρχηγός των Λαμπρά-
κηδων 1961...1973. Επί Κυβερνήτου Ιω. Μεταξά στην Νεολαία του!!!
Μετά την στρατιωτική Επταετία, σε συνδυασμό με την επιθυμία του
απόλαυσης της καλλιτεχνικής επιτυχίας του, θέλησε να γίνει
λιγότερο κομμουνιστής και περισσότερο δημοκρατικός με την ΔΥΤΙΚΗ
σημασία και το περιεχόμενο της Δυτ. Δημοκρατίας. Αρχισε να το
παιζει κεντρώος... κεντρο...δεξιός. Ετσι έγινε και Υπουργός
του Κων. Μητσοτάκη και συνομιλητής των Νεοδημοκρατών....
αρχίζοντας από το περίφημο Καραμανλής ...ή... ΤΑΝΚΣ...ΚΑΙ
βέβαια φθάνουμε στον Ομιλητή Θεοδωράκη για τις ατιμίες των
συμμοριτών στις Πρέσπες και αρθρώνει την Αλήθεια (4. Φεβρ.2018)
...από όλους τους Φασισμούς... ο Αριστερόστροφος Φασισμός
είναι ο χειρότερος Ολων!!!!! Τα είπε ΟΛΑ.

και τώρα εξήγησε πόσο αλήθεια είναι, όταν ο Κουτσούμπας λέγει
ότι ο Μίκης Θ... ζήτησε να φύγει... σαν... Κομμουνιστής.
Εδώ ξεκαθάρισε την <αλήθεια> και τα ψεύδη των Κομμουν/συμμοριτών.


----------------------------------------------

Ἀγαπητὲ Παῦλο,
ἴδιον τῆς φυλῆς ἡ ἔλλειψις μέτρου.
Αὐτὸς ὁ αἱματοβαμμένος κομμουνιστὴς τῶν δεκεμβριανῶν καὶ τῶν λαμπράκηδων, ἐπέτυχεν, κατὰ τὴν ἄποψίν μου, διὰ τῆς μουσικῆς του, νὰ καταστήσῃ τὴν Ἑλλάδα γνωστὴν εἰς ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς ὑδρογείου. Βεβαίως καὶ τὸν βαρὺνει ἀρνητικὸν ἔργον, ἀλλὰ κρίνω μὴ σκόπιμον νὰ προσπερνᾶται ἡ θετικὴ συμβολὴ τοῦ μεταστάντος εἰς τὰ τῆς πατρίδος.
Προσωπικῶς, ὑποκλίνομαι εἰς τὸ θετικὸν ἔργον τοῦ ἐκλιπόντος καὶ στιγματίζω τὴν ἀντεθνικὴν στάσιν του διὰ τῆς συμμετοχῆς του εἰς τοὺς ἀλλοδαπῶς ὑποκινουμένους κομμουνιστάς, τοὺς ὁποίους δὲν ἐδίστασεν νὰ καταγγείλῃ πολλαπλῶς.
Ἀπεφάσισεν, κακῶς κατ ἐμὲ, νὰ μεταστῇ διὰ τῆς ταυτότητος τοῦ κομμουνιστοῦ καὶ οὐχὶ τοῦ Ἕλληνος. Τοῦτο καταδεικνύει τὸ μπερδεμένον τῆς φύσεως, ἄποψις ἡ ὁποία μὲ βρίσκει ἀπολύτως σύμφωνον, τοῦ μεταστάντος.
Ναὶ, Παῦλο,
τιμῶ τὸν κομμουνιστὴν Θεοδωράκην οὐχὶ διὰ τὴν κομμουνιστικὴν δρᾶσιν του, ἀλλὰ διὰ τὴν πρὸς τὴν Ἑλλάδα προσφοράν του, ὡς τὴν διαβάζουν οἱ ἡμέτεροι ὀφθαλμοί.
Ὁ μηδενισμὸς τοῦ ἔργου τοῦ Θεοδωράκη  ἀνήκει εἰς....(ἄνευ ἑτέρας λέξεως)
φιλῶ σε
Ἰωάννης