Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Το χρέος μας ως Ηγεσίας και Λαού

 


του Αθανασίου Καραντζίκου

       Αντιστρατήγου εα
                                   
                                      
    Είναι πράγματι μεγάλες οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που απειλούν την Πατρίδα μας και
> δημιουργούν ανησυχία για το μέλλον και την επιβίωση του Έθνους.Τονίζω τη μόνιμη απειλή
> της Τουρκίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητος και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας,την
> οικονομική κατάσταση,τη μάστιγα της ανεργίας,το Δράμα .του δημογραφικού,την προσφυγική
> πρόκληση,τη φυγή επιστημόνων και εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό,την πανδημία με ό,τι
> συνεπάγεται στην υγεία και την οικονομία,τα επικίνδυνα καιρικά φαιννόμενα (πυρκαγιές,
> χιονοπτώσεις,πλημμύρες,καύσωνες)με τη συναφή δυσχέρεια αντιμετώπισή τους και τις δυσμενείς επιπτώσεις τους στην οικονομία και την κοινωνική ζωή κλπ.
>       Θα ήταν αφέλεια να αγνοήσει κανείς τα παραπάνω,που αναφέρθηκαν ενδεικτικά και έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή και το μέλλον της χώρας και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
>       Όμως υπάρχουν και άλλα σοβαρότερα θέματα που επηρεάζουν ριζικά και αποφασιστικά
> το μέλλον του Έθνους.Επισημαίνουμε αυτά που θεωρούμε σοβαρότερα ως προς τις επιπτώσεις
> τους ακόμη και από τα αναφερόμεναρ παραπάνω:
>       1. Ο Ελληνοχριστιανικός πολιτισμός,η ανάγκη διαφύλαξής του και προβολής του στη διεθνή
> κοινότητα..Το θεωρούμε χρέος της σύγχρονης Ελλάδος.
>      2.Η διατήρηση,μελέτη.γνώση και διδασκαλία στη νεολαία της Ελληνικής Ιστορίας.Η ιστορία
> διδάσκει,τονίζει λάθη του παρελθόντος και οριοθετεί τη μελλοντική μας πορεία.Κανένα άλλο έθνος δεν έχει ιστορία τουλάχιστον 5000 ετών.
>       3. Η γνώση,ορθή χρήση,διδασκαλία και διαφύλαξη της γλώσσας.Η Ελληνική γλώσσα είναι η
> αρχαιότερη γλώσσα του κόσμου,η μητέρα των γλωσσών,η αρτιότερη και πληρέστερη.Σε αυτήν
> έχουν γραφεί τα αριστουργήματα της Ελληνικής Σοφίας,τα Ευαγγέλια και λοιπά βιβλία της
> Κοινής Διαθήκης καθώς και συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας.Κάθε αλλοίωση,φθορά
> και αποσύνδεση της νέας Ελληνικής από τις ρίζες της στην Αρχαία Ελληνική,της οποίας άλλωστε αποτελεί εξέλιξη και χρησιμοποιεί χιλιάδες λέξεις ακόμη και Ομηρικές είναι εγκληματική.Η γλώσσα μας είναι συνυφασμένη με την Ιστορία μας και την ύπαρξή μας
>
>      4. Η ορθόδοξη Πίστη,που δίνει νόημα στην ανθρώπινη ζωή και χάρη στην οποία το Γένος
> διασώθηκε στα 400 και πλέον χρόνια της Τουρκοκρατίας.Ρωμιοσύνη και Ορθοδοξία είναι
> έννοιες ταυτόσημες και αλληλένδετες.
>      5. Η αντίδραση στα σύγχρονα ρεύματα ενός κόσμου που φαίνεται να έχει χάσει την πυξίδα του και να πελαγοδρομείΗ αντίσταση στα κηρύγματα τηςαγκοσμιοίησης και της νέας
> τάξης πραγμάτων,στον εθνομηδενισμό,τον υλισμό και την αλλοτρίωση των ηθικών αξιών.
>           Πιστεύω λοιπόν ότι οφείλουμε ως Ηγεσία (πολιτική και πνευματική) και Λαός να ´
> διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας,την Ορθόδοξη Πίστη μας,την Ιστορία μας,τη γλώσσα μας και
> την προσκόλλησή μας στις αιώνιες αξίες της ζωής.γιατί αποτελούν εγγύηση ,μαζί με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναφέρθηκαν.για  να διατηρήσουμε την Πατρίδα μας
> ελεύθερη εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και το μέλλον του Έθνους.
> ´.    Αυτό είναι το χρέος μας.
>