Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :

 1)   Πρόεδρος:   Καρακωστάνογλου Βενιαμίν  

2)   Αντ/δρος:    Γριβάκος Ευάγγελος

3)   Αντ/δρος:    Κράββας Νικόλαος

4)   Γ. Γραμμ:  Λυκοτραφίτης Κων/νος  

5)   Ταμίας:     Κασάπογλου Αγησίλαος  

6)    Μέλος:    Βασιλειάδης Βασίλειος  

7)   Μέλος:     Δασκόπουλος Αντώνιος  

8)   Μέλος :    Λεοντιάδης Ιωάννης  

9)   Μέλος:     Ρούσσης  Νικόλαος