Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

Κατοχή: προειδοποίηση των Γερμανών για τους πεζούς…

 Τα χρόνια της  Γερμανικής Κατοχής, στους τοίχους των κτιρίων στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας υπήρχε αυτή η «ανακοίνωση» της Κομαντατούρ! 
Sent f