Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Ομιλία του Δρα Ιωάννη Μάζη για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, στις 18.11.2021 (******)

  "Νέες Συμφωνίες, Νέοι Ανταγωνισμοί, Νέα Μεσόγειος"