Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

" ΟΜΑΔΑ 21 " ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
    

                                                            Θεσσαλονίκη 06/11/2921

Έγινε στην Θεσσαλονίκη την 1η του μηνός Νοεμβρίου η εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, της «Ομάδος  21 ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ θΡΆΚΗΣ»,  Κίνηση Πατριωτικής αφύπνισης, με μεγάλη συμμετοχή μελών.

Οι εκλεγέντες σύμβουλοι του  νέου Δ.Σ., τριετούς θητείας, συγκροτήθηκαν σε σώμα στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο που συγκάλεσε ο σύμβουλος κ. Δασκόπουλος Αντώνιος και η σύνθεσή του  είναι η εξής:  


1)   Πρόεδρος:   Καρακωστάνογλου Βενιαμίν  

2)   Αντ/δρος:    Γριβάκος Ευάγγελος

3)   Αντ/δρος:    Κράββας Νικόλαος

4)   Γ. Γραμμ:  Λυκοτραφίτης Κων/νος  

5)   Ταμίας:     Κασάπογλου Αγησίλαος  

6)    Μέλος:    Βασιλειάδης Βασίλειος  

7)   Μέλος:     Δασκόπουλος Αντώνιος  

8)   Μέλος :    Λεοντιάδης Ιωάννης  

9)   Μέλος:     Ρούσσης  Νικόλαος