Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

Ο Εθνικός ύμνος λίγο πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2021 στην Αλεξανδρούπολη