Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

«Συνορεύουμε με μια χώρα που από τη φύση της διέπεται από αρπακτικό σύνδρομο»-Δημ.Καραϊτίδης