Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Όχι εφησυχασμός!


1. Η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, είχε να αντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων, όπως το οικονομικό, την μετανάστευση νέων προς αναζήτηση καλλίτερης τύχης, δημογραφικό κ.α.. Πρόσφατα έχομε έξαρση του κορωνοϊού. Κυρίως όμως έχομε και το μέγιστο πρόβλημα με τον εξ' ανατολών γείτονα. Ο οποίος έχει αποχαλινωθεί υπέρμετρα. Ερμηνεύει κατά το δοκούν το διεθνές δίκαιο, αγνοεί τις διεθνείς συνθήκες, σχεδόν δεν υπολογίζει κανέναν. Θέλει την σμίκρυνση της Πατρίδας μας και ή δυνατόν τον αφανισμό της.

Η έναρξη τής Ελληνικής Επανάστασης

 


Στις 22 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος  Υψηλάντης διαβαίνει τον ποταμό Προύθο στη Μολδαβία καί πραγματοποιεί την πρώτη πολεμική πράξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δυο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, επικεφαλής Επαναστατικού Σώματος, κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ Πίστεως και Πατρίδος», με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν.  

Τί γράφουν τα τουρκικά σχολικά βιβλία για την επανάσταση του 1821

 


Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και καταδεικνύει τον τρόπο που διδάσκονται οι γείτονες την κοινή μας Ιστορία. Τα σχόλια και οι υποσημειώσεις είναι των συγγραφέων Κατσουλάκου Θ.,Τσαντίνη Κ. από το βιβλίο τους “Προβλήματα Ιστοριογραφίας στα Σχολικά Εγχειρίδια των Βαλκανικών Κρατών. Επανάσταση του΄21, Βαλκανικοί Πόλεμοι. εκδ. Εκκρεμές”. Η αρίθμηση μέσα στο κείμενο παραπέμπει σε αντίστοιχο σχολιασμό από τους ερευνητές παρακάτω. .

Το Τουρκικό σχολικό βιβλίο γράφει:

Οι Έλληνες και η αλαζονεία των άλλων ( Η απάντηση του Φρειδερίκου Νίτσε)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΩΝ

TΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΠΟΤΗΡΙΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΩΝ

Πολλά…Εν ολίγοις (2/3/2021)


Γιατί σας προξενεί εντύπωση;
Συμπολίτες μου. Παλιότερα σε σημείωμά μου, είχα δημοσιεύσει την άποψη κάποιου φίλου. Ένας άλλος άσπονδος φίλος, με είχε κατηγορήσει ότι δεν είχα έμπνευση και γι’ αυτό το έκανα.

  • Από τον Χρήστο Μπολώση

Διακινδυνεύοντας λοιπόν να χαρακτηρισθώ και πάλι ότι στερούμαι εμπνεύσεως, φιλοξενώ ένα κείμενο του κ. Αθανασίου Γ. Βλάχου MD, Υποστρατήγου – Χειρουργού, το οποίο νομίζω ότι εκφράζει τις απόψεις της υγιούς σιωπηλής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού και το οποίο βέβαια προσυπογράφω με αμφοτέρας τας χείρας….