Σάββατο 20 Μαρτίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 19_3_21 Φ/Β

 


 

Το ξεπούλημα του Ελληνικού είναι ένα έγκλημα για το οποίο πρέπει να γίνουν μηνύσεις. Έχει πωληθεί στο 1/10 περίπου της τιμής γειτονικών οικοπέδων. Προ ετών έχω προτείνει να γίνει Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό πάρκο για την στέγαση νεοφυών επιχειρήσεων και την διαμονή εμπειρογνωμόνων που θα τις συμβουλεύουν ως αντιπαροχή για την δωρεάν διαμονή τους. Μια σημαντική αξιοποίηση των αεροπορικών υποδομών θάπρεπε να είναι για την ανάπτυξη μη-επανδρωμένων αεροχημάτων και της παραλίας για την ανάπτυξη θαλάσσιων μη επανδρωμένων σκαφών. Αυτά επείγουν λόγω της τεράστιας ανάπτυξης της Τουρκίας στον τομέα με ορατές απειλές για νησιά και πολεμικά πλοία. Εκτός από την Άμυνα προβλέπονται εφαρμογές στην Γεωργία Ακριβείας, στην έρευνα του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και στις φυσικές καταστροφές.  

          Ι.Κ 

Οι σύγχρονοι εικονομάχοι

  


Θα θυμούνται οι παλαιότεροι πως όταν εισερχόσουν σε ένα σχολείο ή έμπαινες σε μια αίθουσα διδασκαλίας, στους τοίχους αντίκριζες αναρτημένες ζωγραφιές ηρώων του Εικοσιένα ή ρητά, κυρίως από αρχαίους συγγραφείς και το Ευαγγέλιο. Όσοι τα προλάβαμε αυτά έχουμε ανεξίτηλα αποτυπωμένες στην μνήμη μας τις μορφές των αγωνιστών ή ακόμη θυμόμαστε το «γνώθι σαυτόν» και το «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα».