Τρίτη 13 Απριλίου 2021

Γιατί οι Αμερικανοί θέλουν να φτιάξουν νέα Σούδα στην Αλεξανδρούπολη;


12 Απρίλιος 2021

Οταν το θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό «USNS Yuma» ξεφόρτωνε προσφάτως επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι με τους φονικούς πυραύλους Hellfire και άρματα μάχης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, οι γνωρίζοντες το έβλεπαν σαν μια πρόβα τζενεράλε των Αμερικανών για τη χρήση του λιμανιού αυτού. Ισως ποτέ στο παρελθόν αμερικανός πρεσβευτής να είχε επισκεφθεί τόσες φορές το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ούτε βεβαίως ο επιτετραμμένος της αμερικανικής πρεσβείας Ντέιβιντ Μπέργκερ να κάνει για το λιμάνι τόσο ενθουσιώδεις δηλώσεις, χαρακτηρίζοντάς το ως «κάτι φοβερό για τις σχέσεις ΗΠΑ –  Ελλάδος».

Τοῦ Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Αἰωνία ἡ μνήμη!

 

Ἐν Κωνσταντινουπόλει1821, 10 Ἀπριλίου,
Κυριακή τοῦ Πάσχα!

῾O τελευταῖος ἐθνάρχης τῆς σκλαβωμένης Ρωμιοσύνης, δι’ ἀγχόνης τελειοῦται. Τό αἷμα τοῦ μαρτυρικῶς ἀπαγχονισθέντος Πατριάρχου, Γρηγορίου τοῦ Ε΄, ὑπέγραψε τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος στή χαραυγή της.
Κρεμασμένος, μετά ἀπό φρικτό μαρτύριο, στή μεσαία Πύλη τῶν Πατριαρχείων, ἐμπαιγχθείς καί διαπομπευθείς, ἐξαγόρασε τήν ὕπαρξη τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων.

Οι σφαγές των Ελλήνων το 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Ο απαγχονισμός του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄


Ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄. Αγνώστου ζωγράφου. 2ο ήμισυ του 19ου  αι.

Του Αντώνη Χ. Λαμπίδη
Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών

Συμπληρώθηκαν διακόσια χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Ο Ελληνισμός αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα τιμά τους ήρωες που έδωσαν τον υπέρ πάντων αγώνα για την Ελευθερία.

Η Κωνσταντινούπολη διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία και την έναρξη της Επανάστασης. Ήδη, από το 1918, η Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από τους Αθανάσιο Τσακάλωφ, Νικόλαο Σκουφά και Εμμανουήλ Ξάνθο, έχει έδρα της την Κωνσταντινούπολη. Η μεσαία τάξη και οι έμποροι της ελληνικής διασποράς αγκαλιάζουν με ενθουσιασμό το πατριωτικό εγχείρημα και συμπαραστέκονται υλικά και ηθικά σε αυτό.

Η..."ΣΥΜΦΩΝΙΑ" ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ!

 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 817 (1993) ΚΑΙ 845 (1993),  ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 1995,  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Πρώτο Μέρος, η Ελληνική Δημοκρατία (το  «Πρώτο Μέρος») και το Δεύτερο Μέρος, που έγινε  δεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με την από φαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων  Εθνών 47/225 της 8ης Απριλίου 1993 (το «Δεύτερο  Μέρος»), αναφερόμενα από κοινού ως «τα Μέρη»,  - Υπενθυμίζοντας τις αρχές και τους σκοπούς του  Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του  Ελσίνκι του 1975, των σχετικών Πράξεων του Οργα 

νισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευ ρώπη («ΟΑΣΕ») και τις αξίες και αρχές του Συμβουλί ου της Ευρώπης,  

- Καθοδηγούμενα από το πνεύμα και τις αρχές της  δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαι ωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και της αξι οπρέπειας,  

- Συμμορφούμενα με τις διατάξεις του Χάρτη των  Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρο νται στην υποχρέωση των Κρατών να απέχουν στις δι εθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή χρήση βίας κατά  της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτη σίας οποιουδήποτε Κράτους, 

- Τονίζοντας την πλήρη δέσμευσή τους στις αρχές του  απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραι ότητας των Κρατών που έχουν ενσωματωθεί στην Τε λική Πράξη του Ελσίνκι του 1975,  

- Επιβεβαιώνοντας το υφιστάμενο σύνορο μεταξύ  τους, ως ένα διαρκές διεθνές σύνορο,  

- Τελώντας σε πλήρη συμφωνία ως προς την ανάγκη  ενίσχυσης της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφά λειας και την περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας  στη Νοτιοανατολική Ευρώπη,  

Κανάλι Κωνσταντινούπολης: Μεγάλο φαγοπότι & γεωπολιτικά όνειρα

 

Γράφει ο Λεωνίδας Κουμάκης, Μέλος του ΙΗΑ

Ένα φαραωνικό έργο το οποίο σχεδιάζεται από τα πρώτα κιόλας χρόνια εξουσίας των τούρκων ισλαμιστών, επισπεύδεται τώρα εν όψει συμπλήρωσης εκατό χρόνων από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας το 2023.

Ήδη, έχει πλέον διαφανεί πως η διαρκής τοποθέτηση εξωπραγματικών στόχων και η απόπειρα εσπευσμένης επίτευξης τους, οδηγεί αναπόφευκτα την Τουρκία σε οδυνηρές ήττες και σε επικίνδυνη εσωστρέφεια. Είναι πλέον κοινή η πεποίθηση πως η κάθοδος της Τουρκίας προς την συντριβή άρχισε  και πλησιάζει ολοένα και περισσότερο.

Ξανά το δάχτυλο στην πυρηνική σκανδάλη – Φουντώνει η κρίση στην Ουκρανία


Γρίβας Κώστας, 07/04/2021

Τις τελευταίες μέρες, η Ουκρανία με τη Ρωσία βρίσκονται με το δάχτυλο στην σκανδάλη. Η εξέλιξη αυτή δείχνει να αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης επιθετικής στρατηγικής από πλευράς των ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας που επιδιώκει να επαναφέρει με ορμητικό τρόπο στο προσκήνιο την απειλή του πυρηνικού πολέμου. Ωστόσο, αυτή δεν είναι μια καινούργια εξέλιξη.

Αν και περνούσε σχεδόν απαρατήρητο από τα ελληνικά ΜΜΕ, εδώ και χρόνια ο πυρηνικός πόλεμος έχει έλθει ξανά στο προσκήνιο. Για την ακρίβεια, έχει ξεκινήσει μια μεγάλων διαστάσεων διαδικασία μετασχηματισμού της αμερικανικής στρατιωτικής στρατηγικής ώστε να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, ή να διαμορφώσει τη νέα πραγματικότητα υπό μια άλλη ανάγνωση.

Ποιος σαμποτάρει την ελληνογαλλική συμμαχία

 


Γρίβας Κώστας


Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες “παίζουν τα ρέστα τους” για να κρατήσουν την Τουρκία στη δυτική αρχιτεκτονική και να αποτρέψουν να ελκυστεί από τη βαρύτητα της τεράστιας γεωπολιτικής μάζας που συνθέτει το σχήμα Ρωσίας-Κίνας. Για να αποφύγουν αυτήν την εξέλιξη, μεταξύ των άλλων ενεργειών τους, “πουλάνε” στην Τουρκία μια ελεγχόμενη από την Ουάσιγκτον Ελλάδα, η οποία θα είναι πρόθυμη να συνδιαλλαγεί με τους όρους της Άγκυρας, για τις “διαφορές” των δύο χωρών στο Αιγαίο.