Αγαπητά μέλη.
Αγαπητοί φίλοι, 

Ευχαριστούμε τον Κύριο Κ. Πάππα από Μοντρεάλ και Παναγιώτη & Βέσσυ Τριανταφύλλου από Οντάριο, Canada για την δωρεάν των προς αγορά της 4ης Θερμικής κάμερας η οποία θα σταλεί στον Έβρο προς φύλαξη των συνόρων. Με την αποστολή αυτής της κάμερας η συνδρομή μας ανέρχεται 
σε 80 βλογς, 85 στολές συνοριοφυλάκων, 4 κάμερες συνολικής αξίας 44,000 ευρώ.

Το υπόλοιπο ποσόν να συμπληρώσουμε την αξία των 8,990 ευρώ, ως κατωτέρω, είναι 3,900.

Παρακαλώ στείλατε την δωρεάν σας.

 Www.Professors-Phds.com