Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν πλήρη γεωπολιτική υποταγή της Ρωσίας | Ιωάννης Μάζης (11-1-22)