Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει ΝΑΤΟ λαγνεία -Η αποστολή οπλισμού μας κατέστησε εχθρό της Ρωσίας -Μάζης

iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NTociOFrSrk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>