Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Ας αφουγκραστούμε τους υπερασπιστές των Οχυρών της Μακεδονίας μας….

 http://roykoymoykoy.blogspot.gr/

Αντγος (εα ) Θεόκλητος Ρουσάκης