Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ 1953 ΜΕ ΤΑ ΙΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΗΣΙΑ, ΟΨΙΜΩΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ !