Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Γιώργος Φίλης: Είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί ο Ερντογάν να κάνει οποιαδήποτε αεροναυτική απόπειρα