Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΡΥΠΑΡΟ & ΕΥΦΑΝΤΑΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ:

Το τουρκικό όνειρο ...θερινής νυκτός 
&
 η Ελληνική απάντηση: