Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Μ.Σ.

 


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΤΩΝ 
ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ε.Μ.Σ.

Η  Έκθεση με τον τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τον Μεσοπόλεμο. Χαρτογραφικές αποτυπώσεις από το 1581 μέχρι το 1938» η οποία εκτίθεται στη Βιβλιοθήκη της Ε.Μ.Σ., παρουσιάζεται διαδικτυακά στο κοινό μέσω του συνδέσμου https://www.360-tube.com/a5/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 
Copyright © 2022 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, All rights reserved.
You are receiving this email because you have subscribed on our mailing list.

Our mailing address is:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εθνικής Αμύνης 4
Θεσσαλονίκη,  54621
Ελλάδα
email: ems@ems.gr
webiste: www.ems.gr