Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

S.O.S. ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Ερανιζόμενοι εκ του 5ου Βιβλίου το 5ο κεφάλαιο την περί  ομοφυλοφιλίας νομοθεσία του  Σόλωνα παραθέτουμε

το άρθρο 332 αυτής:


«Αν τις Αθηναίος εταιρήση, με έξεστω αυτώ των εννέα αρχόντων γενέσθαι, μηδέ ιερωσύνην ιερώσασθαι,

μηδέ συνδικήσαι τω δήμω, μηδέ αρχήν αρχέτω μηδεμιάν, μήτε ενδημον, μήτε υπερόριον, μήτε κληρωτήν,

μήτε χειροτονητήν, μηδέ επικυρήκειαν αποστελλέσθω, μηδέ γνώμην λεγέτω, μηδέ εις τα δημοτελή ιερά

εισίτω, μηδέ εν ταις κοιναίς σταφονοφορίες σταφανούσθω, μηδέ εντός των της αγοράς

περιρραντηρίων πορευέσθω. Εάν δε ταύτα τις ποιή, καταγνωσθέντως αυτού εταιρείν, θανάτω ζημιούσθω».


Δηλαδή: Αν κάποιος Αθηναίος συνάψει ομοφυλοφιλική σχέση με άλλον θα έχει τις εξής κυρώσεις:

1.   Δεν του επιτρέπεται να γίνει μέλος των 9 αρχόντων

2.   Δεν του επιτρέπεται να εκλεγεί ιερέας

3.   Δεν του επιτρέπεται να είναι συνήγορος του λαού

4.   Δεν επιτρέπεται να ασκεί εξουσία εντός ή εκτός της Αθήνας

5.   Δεν επιτρέπεται να σταλεί ως κήρυκας πολέμου

6.   Δεν επιτρέπεται να εκθέσει γνώμη (ως άμουσος - ανισόρροπος)

7.   Δεν επιτρέπεται να μπει σε (δημόσιους) Ναούς

8.   Δεν επιτρέπεται να στεφανωθεί στις στεφανοφορίες

9.   Δεν επιτρέπεται να μπαίνει στον ιερό χώρο της αγοράς

10. Όποιος έχει καταδικαστεί ως ομοφυλόφιλος, θα τιμωρείται με  Θάνατο!

---------------------------------

Αυτά για να τελειώνει επιτέλους το ψέμα ότι η  ομοφυλοφιλία  στην  Ελλάδα ήταν  κάτι συνηθισμένο!

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ»

ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Οδυσσέας Τηλιγάδας      Στέργιος Σμυρλής

210 3250220                    6944325056Αναρτήθηκε από τον Στρατηγό εα κ. Αθανάσιο Καραντζίκο